Σάββατο 13/07/2024

Συλλογή πληροφοριών: Το OSINT… και άλλα 15 INTs

Πώς γίνεται η συλλογή πληροφοριών και ποια μέσα χρησιμοποιούνται. Τι είναι OSINT, SOCMINT, GEOINT, IMINT, MASINT, SIGINT, HUMINT, MEDINT, TECHINT, FININT, CULTINT, MARKINT;

Έχουμε δει μέχρι στιγμής πώς μια πληροφορία αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και με ποια διαδικασία οδηγούμαστε από απλές πληροφορίες σε επεξεργασμένη πληροφορία.

Σήμερα θα αναλύσουμε, το δεύτερο στάδιο (φάση) του Κύκλου Πληροφοριών, την Συλλογή Πληροφοριών και συγκεκριμένα τους τρόπους συλλογής πληροφοριών.

Intelligence και Information

Intelligence είναι Information αλλά Information δεν είναι πάντα Intelligence.

Μια Υπηρεσία Πληροφοριών (Intelligence), σε κυβερνητικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις, αξιολογεί πληροφορίες σχετικά με τη δύναμη, τις δραστηριότητες και τις πιθανές πορείες δράσης ξένων χωρών ή μη κρατικών φορέων που συνήθως, αν και όχι πάντα, είναι εχθροί ή αντίπαλοι.

Ο όρος Intelligence, χρησιμοποιείται για τη συλλογή, ανάλυση και διανομή πληροφοριών καθώς και για τη μυστική παρέμβαση στις πολιτικές ή οικονομικές υποθέσεις άλλων χωρών, μια δραστηριότητα κοινώς γνωστή ως «μυστική δράση». Η διαδικασία και το αποτέλεσμα, είναι ένα σημαντικό στοιχείο της εθνικής εξουσίας και ένα θεμελιώδες στοιχείο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική.

Για αυτό το λόγο, στα παρακάτω …ΙΝΤs το Intelligence θα μεταφράζεται ως “Συλλογή Πληροφοριών από…”

OSINT: Open-source intelligence

Το OSINT, η Συλλογή Πληροφοριών από Ανοικτές Πηγές, περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που συλλέγετε μέσω ανάλυσης στοιχείων από προσβάσιμες στο ευρύ κοινό πηγές πληροφόρησης (π.χ. ΜΜΕ, συνέδρια, κ.λπ.).

Οι πηγές OSINT μπορούν να χωριστούν σε έξι διαφορετικές κατηγορίες ροής πληροφοριών:

 1. Μέσα μαζικής ενημέρωσης: έντυπες εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση από διάφορες χώρες.
 2. Διαδίκτυο: δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο, ιστολόγια, ομάδες συζήτησης, πολυμέσα (δηλ. βίντεο, φωτογραφίες και περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες), YouTube και άλλοι ιστότοποι κοινωνικών μέσων (Facebook, Twitter, Instagram κ.λπ.).
 3. Δεδομένα δημόσιας κυβέρνησης, εκθέσεις δημόσιας κυβέρνησης, προϋπολογισμοί, ακροάσεις, τηλεφωνικοί κατάλογοι, συνεντεύξεις τύπου, ιστότοποι και ομιλίες.
 4. Επαγγελματικές και Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, πληροφορίες που αποκτήθηκαν από περιοδικά, συνέδρια, συμπόσια, ακαδημαϊκές εργασίες, διατριβές και διατριβές.
 5. Εμπορικά δεδομένα, εμπορικές εικόνες, οικονομικές και βιομηχανικές αξιολογήσεις και βάσεις δεδομένων.
 6. Γκρίζα βιβλιογραφία.

Η γκρίζα βιβλιογραφία αφορά ερευνητικό υλικό, δημοσιευμένο ή μη, το οποίο δε διανέμεται εμπορικά. Μερικά παραδείγματα είναι:

 • Μεταπτυχιακές εργασίες
 • Διδακτορικές διατριβές
 • Παραδοτέα χρηματοδοτούμενων έργων
 • Τεχνικές αναφορές
 • Πρακτικά/παρουσιάσεις συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
 • Έρευνες
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Κυβερνητικά έγγραφα

Ο εντοπισμός της γκρίζας βιβλιογραφίας είναι πιο δύσκολος αλλά πολλές φορές αποτελεί την καλύτερη πηγή πληροφόρησης σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε κάποιους τομείς.

SOCMINT: Social Media Intelligence

Το SOCMINT, το νέο μέλος της οικογένειας πληροφοριών, περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που συλλέγετε από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).

Η πρώτη παρουσίαση του όρου SOCMINT έγινε στο άρθρο Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT) των Sir David Omand, Jamie Bartlett και Carl Miller που δημοσιεύθηκε στο Intelligence and National Security τον Δεκέμβριο 2012 (Vol 27, No 6, σελ. 801-823).

Η έρευνα τους έδειξε, ότι διάφορες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων στο διαδίκτυο όπως το Twitter, το Tumblr (ιστότοπος μικρο-blogging), το Facebook, το YouTube, τα ιστολόγια και τα φόρουμ συζήτησης χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από εξτρεμιστικές ομάδες για τη διάδοση των πεποιθήσεων και των ιδεολογιών τους, την προώθηση της ριζοσπαστικοποίησης, την πρόσληψη μελών και τη δημιουργία διαδικτυακών εικονικών κοινοτήτων που μοιράζονται μια κοινή ατζέντα. Δημοφιλείς ιστότοποι μικρο-blogging όπως το Twitter χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμα πραγματικού χρόνου για ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνία κατά τον προγραμματισμό και την κινητοποίηση εκδηλώσεων που σχετίζονται με αστικές αναταραχές.

Με το SOCMINT συλλέγουμε πληροφορίες αποκλειστικά από ιστότοπους κοινωνικών μέσων. Είναι μια υπο-κατηγορία του OSINT και οι όροι δεν είναι συνώνυμοι.

Το SOCMINT αναλύεται σε δύο επίπεδα:

 • Το αρχικό δημοσιευμένο περιεχόμενο.
 • Τα σχετικά μεταδεδομένα (metadata).

Το SOCMINT δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει και συνυπάρχει με την οικογένεια των INTs.

GEOINT: Geospatial intelligence

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Γεωχωρικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (NGA: National Geospatial-Intelligence Agency), το GEOINT, η Συλλογή Πληροφοριών από Γεωχωρικά Δεδομένα, ορίζεται ως “εκμετάλλευση και ανάλυση εικόνων και γεωχωρικών πληροφοριών για την περιγραφή, την αξιολόγηση και την οπτική απεικόνιση φυσικών χαρακτηριστικών και γεωγραφικών δραστηριοτήτων στη Γη. Το GEOINT αποτελείται από εικόνες, πληροφορίες (intelligence) εικόνων και γεωχωρικές πληροφορίες.”

Όταν σκεφτόμαστε το GEOINT, συνήθως σκεφτόμαστε μια εικόνα, μια φωτογραφία. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι χρήσης του GEOINT. Εάν λάβουμε υπόψιν ότι το GEOINT σχετίζεται με την τοποθεσία, τότε υπάρχουν και άλλοι τρόποι εμφάνισης του GEOINT. Για παράδειγμα, αν θέλαμε να σχεδιάσουμε μοτίβα δημοσιεύσεων στο Twitter, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε πού υπήρχαν σημαντικές συγκεντρώσεις ενεργών χρηστών Twitter. Θα μπορούσαμε τότε να βγάλουμε συμπεράσματα όσων ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτό το ζήτημα ή που δραστηριοποιούνται περισσότερο σε μια συζήτηση ή διαμαρτυρία. Αυτό θα ήταν GEOINT, αλλά δεν θα ήταν εικόνα. Θα ήταν μια αναπαράσταση του σημείου όπου μια δραστηριότητα ήταν περισσότερο ή λιγότερο εμφανής.

IMINT: Imagery Intelligence

Το IMINT περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που συλλέγετε μέσω φωτογραφιών, αεροφωτογραφιών ή και δορυφορικών εικόνων.

MASINT: Measurement and Signature Intelligence

Το MASINT, Πληροφορίες μετρήσεων και χαρακτηριστικών, είναι πληροφορίες επιστημονικής και τεχνικής φύσης που λαμβάνονται με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων τα οποία (δεδομένα) προέρχονται από συγκεκριμένους τεχνικούς αισθητήρες με σκοπό τον προσδιορισμό τυχόν διακριτικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την πηγή, πομπό ή αποστολέα, για να διευκολυνθεί η επακόλουθη αναγνώριση ή/και μέτρηση του ίδιου.

SIGINT: Signals Intelligence

Η Συλλογή Πληροφοριών από Σήματα SIGINT κάθε πληροφορία που συλλέγετε μέσω  παρακολούθησης εκπομπών ηλεκτρονικών σημάτων, είτε σχετιζόμενων με επικοινωνίες (COMINT) είτε με άλλες πηγές ηλεκτρονικής ακτινοβολίας (ELINT – σήματα ραντάρ, θερμικά ίχνη οχημάτων, σόναρ, κ.λπ.). Στην κατηγορία SIGINT υπάρχουν οι υποκατηγορίες:

 • COMINT: Communications Intelligence – Συλλογή Πληροφοριών από Επικοινωνίες
 • FISINT: Foreign Instrumentation Signature Intelligence 
 • TELINT: Telemetry Intelligence – Συλλογή Πληροφοριών μέσω Τηλεμετρίας
 • ELINT: ELectronic INTelligence – Συλλογή Πληροφοριών από Ηλεκτρονικά (σήματα)

HUMINT: Human Intelligence

Το HUMINT η Συλλογή Πληροφοριών από Ανθρώπους, περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που συλλέγεται μέσω διαπροσωπικής επαφής (όχι μόνο κατασκοπείας).

Ο κατάλογος των INTs συνεχίζεται, με ορισμένα όχι τόσο διαδεδομένα.

MEDINT: Medical Intelligence

Το MEDINT ορίζεται από το National Center for Medical Intelligence της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (Defense Intelligence Agency) των ΗΠΑ ως:

“Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και ερμηνεία ξένων ιατρικών, βιο-επιστημονικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών που ενδιαφέρουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον στρατιωτικό ιατρικό σχεδιασμό και τις επιχειρήσεις για τη διατήρηση της πολεμικής δύναμης των φιλικών δυνάμεων και ο σχηματισμός αξιολογήσεων ξένων ιατρικών ικανοτήτων τόσο στον στρατιωτικό όσο και στον πολιτικό τομέα.”

Το άγνωστο μέχρι πριν λίγο NCMI, έγινε γνωστό από την πανδημία του κορωνοϊού και της ασθένειας COVID-19, με την πρόβλεψη στις 2 Ιανουαρίου 2020, ότι “η COVID-19 “πιθανότατα” θα γίνει παγκόσμια πανδημία μέσα στις επόμενες 30 ημέρες”.

TECHINT: Technical Intelligence

Περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που συλλέγεται και αφορά τα όπλα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις διαφόρων κρατών.

FININT: Financial Intelligence

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές υποθέσεις οντοτήτων που μας ενδιαφέρουν, ώστε να κατανοήσουμε τη φύση και τις δυνατότητές τους και να προβλέψουμε τις προθέσεις τους.

CULTINT: Cultural Intelligence

Πληροφορίες για τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές ατόμων και ομάδων.

MARKINT: Market Intelligence

Πληροφορίες για το εμπόριο και τις τάσεις αγοράς με παρακολούθηση ανταγωνιστών και πελατών (υφιστάμενοι, χαμένοι και στοχευμένοι) με σκοπό της λήψη αποφάσεων στον καθορισμό στρατηγικής σε τομείς όπως ευκαιρίες αγοράς, στρατηγική διείσδυσης στην αγορά και ανάπτυξη της αγοράς.

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Επιτέλους! Ένα ελληνικός ιστότοπος που ασχολείται με πληροφορίες και ανάλυση πληροφοριών!
  Συγχαρητήρια!
  Γ.Κ. Σχης ε.α. πρώην Τμχης ΓΕΣ/ΔΙΠΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.