Σάββατο 13/07/2024

Κύκλος Πληροφορίας: Πώς βοηθά τους ερευνητές να προσδιορίσουν την εγκυρότητα του αρχικού υλικού;

Τί είναι ο Κύκλος Πληροφορίας; Πώς ρέουν οι πληροφορίες;

Ο κύκλος μιας πληροφορίας βοηθά τους ερευνητές να προσδιορίσουν την εγκυρότητα του αρχικού υλικού.

Κύκλος Πληροφορίας

Ο όρος Κύκλος Πληροφορίας (στα αγγλικά: Information Cycle) αναφέρεται στον τρόπο επεξεργασίας και διανομής της πληροφορίας και στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Τονίζεται, ότι ο Κύκλος Πληροφορίας (Information Cycle) δεν πρέπει να συγχέεται με τον Κύκλο Πληροφοριών ο οποίος περιγράφει την διαδικασία μετατροπής των πληροφοριών (information) σε επεξεργασμένη πληροφορία (intelligence).

Ο Κύκλος Πληροφορίας βοηθά τους ερευνητές να προσδιορίσουν την εγκυρότητα του αρχικού υλικού.

Ροή πληροφοριών

Η ροή πληροφοριών σε αυτό το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως κύκλος, διότι οι δημοσιευμένες πληροφορίες ενδέχεται να προκαλέσουν νέες ιδέες που θα περάσουν από παρόμοια στάδια.

Ο Κύκλος Πληροφορίας, χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πρόοδο της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης σχετικά με ένα συγκεκριμένο αξιοσημείωτο γεγονός ή θέμα κατά τη διάρκεια του οποίου οι πληροφορίες περνούν από διάφορα στάδια αναφοράς και δημοσίευσης.

Καθώς οι πληροφορίες περνούν από τα στάδια, το περιεχόμενο και η παρουσίασή τους αλλάζουν.

Η αρχική κάλυψη ειδήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς εκδηλώνονται γεγονότα και προσφέρουν μόνο τα βασικά όσον αφορά το “ποιος, τί, πότε και πού”.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά ειδήσεων θα παρέχουν περισσότερες βασικές πληροφορίες, προσθέτοντας το “γιατί”.

Με την πάροδο του χρόνου, οι μελετητές θα ερευνήσουν τις πληροφορίες και θα γράψουν λεπτομερείς μελέτες που λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό πλαίσιο και τη μακροπρόθεσμη σημασία.

Τέλος, μετά από λίγα χρόνια, ενδέχεται να εμφανιστούν βιβλία σχετικά με τις πληροφορίες.

Σε αυτό το τελευταίο στάδιο, ο Κύκλος Πληροφορίας κλείνει.

Ο Κύκλος Πληροφορίας και τα στάδιά του

Ο Κύκλος Πληροφορίας αποτελείται από 5 στάδια τα οποία εξαρτώνται από το χρονικό σημείο εμφάνισης της πληροφορίας και τη ροή αυτής στον χρόνο.

Ημέρα που συμβαίνει το γεγονός (Ημέρα D)

Η καταγραφή του γεγονότος είναι σε:

 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ): facebook, twitter, snapchat, instagram, you tube κ.λπ.
 • Ιστότοποι ειδήσεων και blogs στο διαδίκτυο.
 • Τηλέφωνο (ομιλία, μηνύματα κειμένου SMS, ομιλίας)
 • ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο)

Με στοιχεία πληροφορίας:

 • Πρωτογενής, άμεση ενημέρωση.
 • Αναφέρει το ποιος, τί, πότε, πού.
 • Ενδέχεται να είναι ανακριβής.

Επόμενη ημέρα του γεγονότος (Ημέρα D+1) και εντός της εβδομάδας (Ημέρα <=D+6)

Η καταγραφή του γεγονότος εμφανίζεται σε Εφημερίδες με στοιχεία πληροφορίας:

 • Άρθρα εφημερίδων που αρχίζουν να εξηγούν γιατί συνέβη το γεγονός.
 • Περιλαμβάνει αποσπάσματα από κυβερνητικούς αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες.
 • Μπορεί να περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία, φωτογραφίες κ.λπ.
 • Μπορεί να περιλαμβάνει επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία που συνέβη το γεγονός.
 • Προέρχεται από συγγραφείς που είναι κατά κύριο λόγο δημοσιογράφοι.
 • Απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Εβδομάδα ή εβδομάδες μετά το γεγονός

Η καταγραφή του γεγονότος γίνεται σε εβδομαδιαία ειδησεογραφικά περιοδικά ή περιοδικά ποικίλης ύλης.

 • Περιλαμβάνει πιο εκτενή καταγραφή του γεγονότος όπου αρχίζει η συζήτηση για τις επιπτώσεις του συμβάντος στην κοινωνία.
 • Περιλαμβάνει συνεντεύξεις, καθώς και απόψεις και ανάλυση.
 • Ενδέχεται οι πληροφορίες να αντανακλούν προκαταλήψεις ή προσωπικές απόψεις των συντακτών των άρθρων.
 • Προέρχεται από μια σειρά από συγγραφείς όπως δημοσιογράφους, δοκιμιογράφους, από επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες στον τομέα.
 • Απευθύνεται σε ένα γενικό ακροατήριο ή σε συγκεκριμένες μη επαγγελματικές ομάδες κοινού.

6 μήνες έως 1 έτος μετά το γεγονός

Η καταγραφή του γεγονότος εμφανίζεται σε Επιστημονικά Περιοδικά όπου:

 • Περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση, εμπειρικές ερευνητικές εκθέσεις.
 • Συχνά περιέχει θεωρητική ανάλυση του αντίκτυπου και των επιπτώσεων του συμβάντος στην κοινωνία.
 • Περιέχει άρθρα με κριτική αξιολόγηση (peer-reviewed) που εξασφαλίζει αξιοπιστία και ακρίβεια.
 • Χρησιμοποιεί επιστημονική ορολογία.
 • Περιλαμβάνει λεπτομερείς βιβλιογραφικές αναφορές για εμβάθυνση στο θέμα.
 • Προέρχεται από ακαδημαϊκούς συγγραφείς, ερευνητές και επαγγελματίες.
 • Απευθύνεται σε άλλους ακαδημαϊκούς συγγραφείς, ερευνητές, επαγγελματίες και φοιτητές του τομέα.

1 έτος ή και χρόνια μετά το γεγονός

Η καταγραφή του γεγονότος εμφανίζεται σε Βιβλία και Επίσημες εκθέσεις (π.χ. έκθεση Υπουργείου).

Το βιβλίο:

 • Παρέχει σε βάθος κάλυψη του γεγονότος που συχνά επεκτείνεται λεπτομερώς στα θέματα που η ανάλυση τους ξεκίνησε από την ακαδημαϊκή έρευνα και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
 • Συχνά τοποθετεί ένα γεγονός μέσα στο ιστορικό του πλαίσιο
 • Παρέχει ευρεία επισκόπηση ενός γεγονότος.
 • Ενδέχεται να παρέχει επιστημονική και σε βάθος ανάλυση του θέματος ή να περιορίζεται σε μη τεκμηριωμένη κάλυψη (π.χ. βιβλία ευρείας κατανάλωσης, μη επιστημονικά).
 • Ενδέχεται οι πληροφορίες να αντανακλούν προκαταλήψεις αλλά αυτό εξαρτάται από τον/τους συγγραφέα/συγγραφείς.
 • Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
 • Προέρχεται από τους ειδικούς, ακαδημαϊκούς συγγραφείς τους ερευνητές και επαγγελματίες.
 • Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, από επιστήμονες ως μη ειδικούς, ανάλογα με το βιβλίο.

Στις εκθέσεις:

 • Προέρχεται από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από το κράτος ή από διεθνείς οργανώσεις.
 • Περιλαμβάνει εκθέσεις που συντάσσονται από κυβερνητικούς οργανισμούς και τις εισηγήσεις έρευνας που χρηματοδοτείται.
 • Συχνά συμπεριλαμβάνει στατιστική ανάλυση.
 • Συχνά εστιάζει σε ένα γεγονός, σε σχέση με τη δημόσια πολιτική και νομοθεσία.
 • Προέρχεται από συντάκτες κυβερνητικών ομάδων, οργανισμών και επιτροπές.
 • Απευθύνεται σε όλα τα ακροατήρια.

Επίλογος

Για την αναζήτηση των κατάλληλων πηγών, ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνας, το ακριβές ερώτημα που θα θέσουμε, και την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, αν έχουμε κατά νου τον Κύκλο της Πληροφορίας και αναλογιστούμε:

 • Πώς μεταβάλλεται η πληροφορία στη διάρκεια του χρόνου;
 • Πώς αλλάζει η πηγή της πληροφορίας;
 • Πώς αλλάζει η μορφή των μέσων που την εμπεριέχουν;
 • Πώς αλλάζουν οι παραγωγοί της πληροφορίας;

μπορούμε να προσδιορίσουμε τί είδους πληροφορίες είναι διαθέσιμες αναφορικά με το αντικείμενο της διερεύνησής μας και να αξιολογήσουμε με πιο μεθοδικό τρόπο εκείνες που το καλύπτουν καλύτερα.

Πηγές

https://www.lib.unipi.gr
https://libguides.tru.ca/infocycle
https://www.library.illinois.edu/ugl/howdoi/informationcycle/
Χριστίνα Κανάκη, Γεωργία Λειβανά: Ο κύκλος της πληροφορίας (https://www.slideshare.net/terracomputerata/ss-55072024)

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.

ΜΟΕ Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου στην Ελλάδα

Ο Τούρκος Αρχηγός Στόλου επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός Στόλου...

ΕΒΕ 2024: Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Οι βαθμοί που έγραψαν για τις Στρατιωτικές Σχολές φαίνεται...

Μαγνησία: Στα 304 ΠΕΒ και 307 ΠΕΒ οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ επισκέφθηκαν τα 304 ΠΕΒ...

Λέρος: Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρεται νερό στο νησί

Με Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού η υδροδότηση στη Λέρο η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.