Σάββατο 20/07/2024

Τμήμα Ισότητας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Βίας στο ΓΕΕΘΑ

Το Τμήμα Ισότητας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Βίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας – ΓΕΕΘΑ.

Στο Τμήμα Ισότητας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Βίας που συγκροτήθηκε στις 8 Μαρτίου 2023 στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας – ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι το εν λόγω Τμήμα “στελεχώνεται με προσωπικό και των δύο φύλων, συμπεριλαμβανομένου και νομικού συμβούλου, το οποίο είναι εξειδικευμένο σε θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο χειρισμός θεμάτων που απαιτούν ειδικές γνώσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας υλοποιείται μέσω της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς παροχής υγειονομικής υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων.”

“Η διαδικασία συλλογής και διαβίβασης στατιστικών στοιχείων περιστατικών έμφυλης βίας και παρενόχλησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης, αποσκοπεί στην αξιοποίησή τους για τη διατύπωση χρήσιμων συμπερασμάτων προκειμένου να διαμορφωθούν οι ορθές εισηγήσεις.

Επιπλέον, αναφορικά με την πρόνοια για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα εξέτασης καταγγελιών δημοσίων υπαλλήλων, σχετικά με φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας, καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση (Β΄343/2023).

Στις Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζεται πολιτική μηδενικής ανοχής σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων με σεξιστικό υπόβαθρο. Το Τμήμα Ισότητας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Βίας, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων, διεξάγει εκπαιδεύσεις, διαλέξεις και δράσεις επιμόρφωσης του προσωπικού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο πρόληψης και ενημέρωσης, πραγματοποιούνται δράσεις προς τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών, που στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από φαινόμενα βίας και παρενόχλησης.

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο θεραπείας παρέχεται βοήθεια και ψυχική ενδυνάμωση μέσω της 24ωρης γραμμής ψυχολογικής τηλεφωνικής υποστήριξης για πανελλαδική κάλυψη, στις δομές εξωτερικών ιατρείων των στρατιωτικών νοσοκομείων και ειδικής ψυχοθεραπείας στο ΓΕΕΘΑ/ΔΚΨΥΕΔ και 424ΓΣΝΕ/ΨΤΕΠ. Επίσης το ειδικό τμήμα θεραπείας του ΔΚΨΥΕΔ δέχεται εξειδικευμένα θεραπευτικά αιτήματα μέσω της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης.

Εκτός των ανωτέρω, στα Γενικά Επιτελεία και στις υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υφίστανται Γραφεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021 – 2025 (ΕΣΔΙΦ), το οποίο μεριμνά για την απαλοιφή τυχόν κατά φύλο διακρίσεων σε ζητήματα διαχείρισης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, υλοποίησης εκπαίδευσης, διεξαγωγής επιχειρήσεων, εξέλιξης και προαγωγών.

Τέλος, ο πειθαρχικός έλεγχος των αποδεδειγμένων περιπτώσεων σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διακλαδικού Κανονισμού Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων [π.δ. 48/2022 (Α΄120)]. Επίσης, η πράξη σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης συνιστά ποινικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται και από την Στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Συναφώς, διακρίνεται από τα παραπάνω η ευαισθητοποίηση της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ στα ζητήματα έμφυλης βίας ή διακρίσεων με σεξιστικά κίνητρα στις ΕΔ, καθώς και η προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το προσωπικό του Υπουργείου.”

Τις ερωτήσεις κατέθεσαν στη Βουλή η Καζάνη Αικατερίνη και ο Μπιάγκης Δημήτριος (ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ) και ήταν οι παρακάτω:

  • Διατίθενται στοιχεία από τη μέχρι τώρα λειτουργία του Γραφείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Βίας σχετικά με περιστατικά σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης; Αν ναι, προτίθεστε να προβείτε σε ανώνυμη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικών με περιστατικά σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης;
  • Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε το εν λόγω Γραφείο να μην στελεχώνεται μόνο από προσωπικό ενός φύλου, καθώς και να στελεχωθεί άμεσα από τους κατάλληλους επαγγελματίες, όπως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς;
  • Υπάρχει πρόνοια ώστε στο εν λόγω Γραφείο να απευθύνεται, εκτός από τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές;
  • Πώς μπορεί το αντικείμενο του εν λόγω Γραφείου να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει και περιστατικά σεξιστικής συμπεριφοράς εκτός από μόνο περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης;
  • Ποιες επιμορφωτικές πολιτικές θα προωθήσει το Υπουργείο ως υποχρεωτικές σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να υπάρχει έγκυρη και συνεχής ενημέρωση σχετικά με την έμφυλη βία;
  • Ποιες άλλες δράσεις και πολιτικές θα προωθήσει το Υπουργείο ώστε να περιορίσει τα περιστατικά σεξουαλικής, και σεξιστικής εν γένει συμπεριφοράς, στις Ένοπλες Δυνάμεις; Δράσεις που να λαμβάνουν χώρα ήδη κατά την περίοδο φοίτησης των στελεχών στις στρατιωτικές σχολές;
  • Προτίθεστε να προβείτε στην ενσωμάτωση, στον Ενιαίο Διακλαδικό Κανονισμό Πειθαρχίας, ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος και αντίστοιχης ποινής, σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης;
  • Προτίθεστε να προβείτε στην ενσωμάτωση αυτοτελούς ποινικού αδικήματος, ως ξεχωριστό άρθρο, σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης, στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα;

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.