Κυριακή 14/07/2024

Τη ΣΣΑΣ επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης

Τη ΣΣΑΣ επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε στις 17 Ιουνίου 2024, τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – ΣΣΑΣ, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Σχολής Υποστράτηγος Γεώργιος Γκούβας.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αφού ενημερώθηκε για την οργάνωση, την αποστολή και το εκπαιδευτικό έργο, περιηγήθηκε στους χώρους της Σχολής και τέλος απηύθυνε ομιλία στους σπουδαστές της.

Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ Γιάννη Κεφαλογιάννη στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - ΣΣΑΣ
Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ Γιάννη Κεφαλογιάννη στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – ΣΣΑΣ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της συνεχούς μέριμνας για την αναβάθμιση της Σχολής, εντάσσεται και η ίδρυση του Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο, από κοινού, με τη συγκρότηση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής και τη σύσταση της Μονάδας 1864, θα συμβάλει καθοριστικά στη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η διαρκής αναβάθμιση των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη ΣΣΑΣ είναι ισάξιο ή και πολλαπλάσια ανώτερο από εκείνο που παρέχεται σε άλλες Πανεπιστημιακές Σχολές, γεγονός που αποδεικνύεται από τις επιδόσεις των αποφοίτων της σε κάθε βήμα της επαγγελματικής τους πορείας.

Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε:

“Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα στην ιστορική Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη Σχολή που από το 1925, ως Στρατιωτική Ιατρική Σχολή τότε, και από το 1970 ως ΣΣΑΣ, εκπαιδεύει Αξιωματικούς – επιστήμονες. Τους αποφοίτους εκείνους, που ως Αξιωματικοί έχουν συμμετάσχει στους αγώνες του έθνους, δίνοντας ακόμα και τη ζωή τους για να απολαμβάνουμε σήμερα το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας και που ως επιστήμονες έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή της επιστήμης στη χώρα μας ενώ έχουν αναγνωριστεί, ακόμα και σε διεθνείς επιστημονικούς χώρους.

Ο Αξιωματικός που προέρχεται από τη ΣΣΑΣ, λόγω της αποστολής του, έχει μία μοναδική ιδιαιτερότητα. Οφείλει να συνδυάζει την επιστημονική γνώση, με την επιχειρησιακή κατάρτιση, αλλά και με την τέχνη της διοικήσεως. Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία περιμένει από τον Αξιωματικό της ΣΣΑΣ να παράσχει τις επιστημονικές του γνώσεις κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, ακόμα και σε περίοδο επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, από τα πρώτα του βήματα, έως το τέλος της σταδιοδρομίας του καλείται να διοικήσει προσωπικό και δομές, αλλά και να διαχειριστεί ιδιαίτερες καταστάσεις.

Η Σχολή σας, είναι επιφορτισμένη με μια πολυσύνθετη και απαιτητική διττή αποστολή. Από τη μια πλευρά οφείλει να δημιουργεί ικανούς μαχητές με πλήρη επίγνωση της αποστολής τους, στους οποίους, επιπλέον, θα πρέπει να διδάξει τις αρχές της διοίκησης και να καλλιεργήσει όλα εκείνα τα ηγετικά χαρακτηριστικά που θα τους καταστήσουν καταξιωμένους ηγήτορες. Από την άλλη, καλείται να διαπλάσει άρτια καταρτισμένους επιστήμονες με υψηλότατο γνωστικό υπόβαθρο που θα μπορούν αφενός να αξιοποιήσουν την αλματώδη πρόοδο στους επιστημονικούς κλάδους τους, αφετέρου να πρωταγωνιστήσουν οι ίδιοι στην καλλιέργεια και την εξέλιξη των επιστημών τους, ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.

Όλα αυτά, μέσα σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου, οι προκλήσεις ασφαλείας και οι απαιτήσεις για ισχυρές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ παράλληλα τα επιστημονικά πεδία δεν παύουν να διευρύνονται και να εξειδικεύονται.

Η υψηλού επιπέδου συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διασφαλίζει στους σπουδαστές της το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο, καθώς και στέρεα μεθοδολογικά εργαλεία και ουσιαστική γνώση ώστε να μπορούν, όχι μόνο να παρακολουθούν, αλλά και να πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το εξαιρετικό στελεχικό δυναμικό της Σχολής διδάσκει στους σπουδαστές της τη στρατιωτική επιστήμη και τους ενσταλάζει την τέχνη της ηγεσίας, αξιοποιώντας τα πνευματικά και ηθικά τους προσόντα.

Χρέος της πολιτείας, μέσω της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, προκειμένου να ανταποκριθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην αποστολή της.

Στο πλαίσιο της συνεχούς μέριμνας για την αναβάθμιση της Σχολής, εντάσσεται και η ίδρυση του Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο, από κοινού, με τη συγκρότηση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής και τη σύσταση της Μονάδας 1864, θα συμβάλει καθοριστικά στη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα συντελέσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος του κατακερματισμού της πληροφορικής υποστήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ενιαία αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στο επίπεδο της κυβερνοασφάλειας και της διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.

Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ Γιάννη Κεφαλογιάννη στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - ΣΣΑΣ

Όταν ανέλαβα τη μεγάλη ευθύνη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, επέλεξα να ξεκινήσω τις επισκέψεις μου στις στρατιωτικές δομές της πατρίδας μας από τις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Θέλησα έτσι να αναδείξω τη σπουδαιότητα που αποδίδει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από το έργο των Στρατιωτικών Σχολών. Η συνεργασία που εγκαινιάστηκε τότε συνεχίστηκε το αμέσως επόμενο διάστημα εντατικά σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία και την ακαδημαϊκή κοινότητα όλων των Σχολών.

Αγαπητοί σπουδαστές της ΣΣΑΣ, είστε μέλη μιας εκλεκτής Σχολής, της οποίας το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι ισάξιο ή και πολλαπλάσια ανώτερο από εκείνο που παρέχεται σε άλλες Πανεπιστημιακές Σχολές, γεγονός που αποδεικνύεται από τις επιδόσεις των αποφοίτων της σε κάθε βήμα της επαγγελματικής τους πορείας.

Είναι γεγονός ότι με την αποφοίτησή σας ανοίγονται μπροστά σας νέοι ορίζοντες. Στη διάρκεια της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας θα σας δοθεί η ευκαιρία να αναβαθμίσετε το επιστημονικό σας επίπεδο, να διευρύνετε την κριτική σας ικανότητα και να διαμορφώσετε στρατηγική αντίληψη, ακολουθώντας μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και διακεκριμένες σχολές και ακαδημίες του εξωτερικού.

Το Σώμα των Αξιωματικών, στο οποίο θα ανήκετε, απολαμβάνει της αναγνώρισης του συνόλου της κοινωνίας μας. Όλοι εμείς οι πολίτες γνωρίζουμε τον Αξιωματικό της ΣΣΑΣ μέσα από την επιστημονική του επάρκεια, τον επαγγελματισμό του, την κοινωνική του προσφορά, την πολυεπίπεδη κατάρτισή του, το ήθος και τις δράσεις του.

Σας περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη, θεωρώντας σας άριστους επιστήμονες, έγκριτους επαγγελματίες και εξαίρετα στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Ας είναι αυτό το κίνητρο για να αγωνιστείτε ακόμα πιο σκληρά, αναδεικνύοντας τις αρετές, τις ικανότητες και το υψηλό επίπεδο του Έλληνα Αξιωματικού της ΣΣΑΣ. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας που είναι σε εξέλιξη.”

Τελευταία Νέα

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.