Τρίτη 23/07/2024

Πολεμικό Ναυτικό: “Σοκ και δέος” από τις παραιτήσεις

“Σοκ και δέος” στο Πολεμικό Ναυτικό που “αιμορραγεί” από τις 179 παραιτήσεις και πρόωρες αποστρατείες Στελεχών το 2023.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων – ΕΣΠΕΕΝΠΑ με σημερινό της έγγραφο, τονίζει ότι οι παραιτήσεις στο Πολεμικό Ναυτικό αυξάνονται συνεχώς.

Εκατόν εβδομήντα εννέα (179) Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, από όλες τις προελεύσεις, βαθμούς και έτη υπηρεσίας, παραιτήθηκαν το 2023. “Πρόκειται για ένα πλήρες πλήρωμα Φρεγάτας”, σημειώνει η ΕΣΠΕΕΝΠΑ.

Αναλυτικά το έγγραφο της ΕΣΠΕΕΝΠΑ με τα στατιστικά για τις παραιτήσεις και απολύσεις στο Πολεμικό Ναυτικό:

ΘΕΜΑ: Παραιτήσεις και Απολύσεις Στελεχών του ΠΝ

ΣΧΕΤ.: α.Υπ’ αριθμ. πρωτ. 060/2022 έγγραφό μας β. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 063/2023 έγγραφό μας γ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 065/2023 έγγραφό μας δ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 072/2023 έγγραφό μας

1. Η Ένωσή μας αναδεικνύει σε πάγια βάση όλα τα προβλήματα της εργασιακής καθημερινότητας των στρατιωτικών στο ΠΝ, τα οποία, δυστυχώς, γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα, δίχως κανένα ενδιαφέρον ανταπόκρισης από την Ηγεσία, όπως εξάλλου αποδεικνύεται από τα σχετικά. Ακόμα σοβαρότερα, όσο κι αν επιχειρείται να ωραιοποιηθεί η πραγματικότητα, τα γεγονότα είναι αμείλικτα και αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα: οι παραιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.

2. Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου (με αριθμό παραιτήσεων τις 134), είχαμε εκτιμήσει ότι στα τέλη του έτους οι παραιτήσεις και οι πρόωρες αποστρατείες θα ανέρχονταν σε 155. Τελικώς, με βάση τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια (και εφόσον δεν προστεθεί κάποια άλλη στις επόμενες μέρες), ο αριθμός ανήλθε στις εκατόν εβδομήντα εννέα (179), δηλαδή είκοσι τέσσερις περισσότερες από τον αριθμό που με μετριοπαθείς υπολογισμούς αναμέναμε. Πρόκειται για ένα πλήρες πλήρωμα Φρεγάτας, που εκτείνεται σε όλες τις προελεύσεις, βαθμούς και έτη υπηρεσίας:

Ανώτεροι  Αξιωματικοί (ΣΝΔ): 27
Κατώτεροι  Αξιωματικοί (ΣΝΔ): 35
Αξιωματικοί (Ε): 33
Ανθυπασπιστές: 11
Υπαξιωματικοί: 17
ΕΠΟΠ: 28
ΣΥΝΟΛΟ: 179

3. Πέραν των ανωτέρω όμως, υφίσταται μια ακόμα «αιμορραγία», για την οποίαν είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως, όπως άλλωστε και η Ομοσπονδία (σσ η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΕΣ): αναφερόμαστε στις απολύσεις στρατιωτικών για λόγους υγείας, μέσω της επαναφοράς μιας παλαιότερης διάταξης του ν. 5018/2023 («μέριμνας»), οι οποίες για το 2023 με βάση όσα στοιχεία συλλέξαμε, επίσης από τη Διαύγεια, ανήλθαν σε πενήντα έξι (56):

Ανώτεροι  Αξιωματικοί (ΣΝΔ): 4
Κατώτεροι  Αξιωματικοί (ΣΝΔ): 5
Αξιωματικοί (Ε): 6
Ανθυπασπιστές: 6
Υπαξιωματικοί: 3
ΕΠΟΠ: 32
ΣΥΝΟΛΟ: 56

4.  Από τους ανωτέρω αριθμούς, δυστυχώς, προκύπτουν πολύ ανησυχητικά στατιστικά [τα οποία κινούνται στο πνεύμα που αναπτύχθηκε ενδελεχώς στο (ε) σχετικό] καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα:

α. Από τους τριάντα πέντε (35) κατώτερους Αξιωματικούς προελεύσεως ΑΣΕΙ, τουλάχιστον οι δεκαεπτά (17) παραιτήθηκαν με υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.

β. Από τους εξήντα δύο (62) Αξιωματικούς ΑΣΕΙ, οι εννέα (9) είναι Ιατροί/Υγειονομικοί, εκ των οποίων οι περισσότεροι κατώτεροι Αξιωματικοί.

γ. Σημαντικός αριθμός των στελεχών που παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν είναι νέοι άνθρωποι [περί τους ογδόντα (80), δηλαδή περί τους μισούς] που είχαν πολλά έτη σταδιοδρομίας μπροστά τους και συγκεκριμένα:

  • Περίπου οι μισοί Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΕΙ έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 1990 και παραιτήθηκαν στους βαθμούς του Υποπλοιάρχου και του Ανθυποπλοιάρχου.
  • Οι μισοί Ανθυπασπιστές [έξι (5)] καθώς και άνω των μισών Υπαξιωματικών [δεκατρείς (12)] είναι προέλευσης ΣΜΥΝ, στην συντριπτική τους πλειοψηφία γεννηθέντες τη δεκαετία του 1990.
  • Νέοι (γεννηθέντες έως και τη δεκαετία του 2000) είναι κατά βάσιν και οι ΕΠΟΠ που απολύθηκαν για λόγους υγείας (30).

δ. Αντίστοιχα, απέχουν πολλά έτη από την ολοκλήρωση της σταδιοδρομίας τους δεκατέσσερις (14) αξιωματικοί προελεύσεως ΣΜΥΝ σε βαθμούς κατά βάση Ανθυποπλοιάρχου και Σημαιοφόρου, καθώς και οι είκοσι οκτώ (28) παραιτηθέντες ΕΠΟΠ.

ε. Από τις ανωτέρω δύο υποπαραγράφους προκύπτει ότι οι 92 από τους από τους 179 παραιτηθέντες στρατιωτικούς (51%) ήταν στελέχη που είχαν μέλλον στις ΕΔ, ενώ το ίδιο ισχύει για τους από τους 33 από τους 56 απολυθέντες (59%). Εκ του συνόλου των παραιτηθέντων και απολυθέντων, τουλάχιστον οι 80 είναι γεννηθέντες τις δεκαετίες 1990-2000 (ο ένας στους τρεις).

στ.  Από τα πενήντα έξι (56) απολυθέντα στελέχη, τα είκοσι ένα (21) απολύθηκαν για σωματική ανικανότητα, τα τριάντα (30) λόγω υπαγωγής τους σε κατάσταση Ι3 (και μία περίπτωση Ι4) και τα πέντε (5) παρόλο που κρίθηκαν ικανά για Υπηρεσία Ξηράς, λόγω μη ύπαρξης οργανικών θέσεων. Το εν λόγω στατιστικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι:

  • Τα πέντε (5) στελέχη που απολύθηκαν αν και κρίθηκαν κατάλληλα για Υπηρεσία Ξηράς, θεωρούμε βέβαιο ότι θα επανέλθουν στην Υπηρεσία εφόσον στραφούν δικαστικά κατά της αυθαιρεσίας / αδικίας που υπέστησαν, πόσο μάλλον όταν είναι πασίγνωστο ότι οι Υπηρεσίες Ξηράς είναι εξίσου υποστελεχωμένες. Συναφώς τούτου να γνωστοποιήσουμε ότι γνωρίζουμε πολλές περισσότερες περιπτώσεις που αναμένουν προσεχώς να βρεθούν σε αντίστοιχη κατάσταση, ως εκ τούτου φοβόμαστε ότι ο συγκεκριμένος αριθμός σε λίγους μήνες μάλλον θα φαντάζει απελπιστικά μικρός.
  • Τα 30 στελέχη καταστάσεως Ι3/Ι4 είναι όλα προέλευσης ΕΠΟΠ που (από τα έτη γέννησής τους) φαίνεται ότι προέρχονται από τις πρόσφατες κατατάξεις ΕΠΟΠ. Εδώ προκύπτουν πολύ σοβαρές απορίες: εάν τα στελέχη αυτά ήταν σε κατάσταση Ι3/Ι4 πριν την κατάταξή τους, προφανώς δεν θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί. Πως και πότε προέκυψε, λοιπόν, αυτή η μεταβολή στην υγεία τους; Συνέβη κάτι και αν ναι, έχει υποτυπωθεί στους Ατομικούς Ιατρικούς Φακέλους (ΑΙΦ) των στελεχών; Έχουν παρακολουθηθεί τα στελέχη από Ιατρό Εργασίας πριν φτάσουμε στην απόλυσή τους; Τους έχουν χορηγηθεί αντίγραφα των ΑΙΦ ως δικαιούνται;

5. Θα υπενθυμίσουμε ότι, για το 2013 (σύμφωνα με τα στοιχεία της Ναυτικής Επιθεώρησης), ένα έτος με αιματηρές μισθολογικές περικοπές (και εν όψει πρόσθετων σε συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό) οι παραιτήσεις στο ΠΝ είχαν ανέλθει σε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194), δηλαδή μόλις δεκαπέντε (15) περισσότερες από του 2023, έτους που, υποτίθεται, ότι η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε. Εντούτοις, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, οι παραιτήσεις του 2013 κατά βάσιν προέκυψαν από στελέχη που έσπευσαν να κατοχυρώσουν τα κεκτημένα της 25ετίας, που ακόμα ίσχυε. Αυτός είναι ο λόγος που η συντριπτική πλειοψηφία των παραιτηθέντων του 2013 αφορά Αξιωματικούς ειδικοτήτων:

Ανώτεροι  Αξιωματικοί (ΣΝΔ): 5
Κατώτεροι  Αξιωματικοί (ΣΝΔ): 1
Αξιωματικοί (Ε): 145
Ανθυπασπιστές: 7
Υπαξιωματικοί: 32
ΕΠΟΠ: 4
ΣΥΝΟΛΟ: 194

6. Το 2023, όπου πλέον στελέχη παραιτούνται ακόμα και με υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προκειμένου να απεμπλακούν άμεσα από το τοξικό εργασιακό περιβάλλον των ΕΔ, δεν υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις όπως η (τότε) 25ετία. Κοινώς, ο αριθμός των 179 παραιτηθέντων στρατιωτικών του 2013 είναι (ποιοτικά) πολύ δυσμενέστερο στατιστικό από τους 194 του 2013, γεγονός που αποδεικνύεται από την αιμορραγία σε νέους ανθρώπους.

7. Από τα παραπάνω προκύπτουν τρία, αναμφίβολα, δραματικά στατιστικά, τα οποία σχετιζόμενα με τις παραιτήσεις για άγνωστους λόγους σαρδελοποιήθηκαν για προφανείς λόγους υποβάθμισης στη φράση «σταθερά τάση με μικρές αυξομειώσεις»:

α. Σε βάθος δεκαετίας (2014-23) το σύνολο των αιτήσεων αποστρατείας και των παραιτήσεων ανέρχεται σε εννιακόσια οκτώ στελέχη (908). Ο αριθμός των 179 στελεχών του 2023 υποδηλώνει ότι κατά το τελευταίο έτος σημειώθηκαν το 20% των παραιτήσεων / αιτήσεων πρόωρης αποστρατείας της δεκαετίας.

β. Ακόμα σοβαρότερα, οι παραιτηθέντες στρατιωτικοί απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών σε βάθος της ίδιας δεκαετίας είναι διακόσιοι εξήντα εννιά (269) εξ ΑΣΕΙ και (προσεγγιστικά) περί τους τετρακόσιους τριάντα (430) εξ ΑΣΣΥ. Υπενθυμίζουμε ότι οι εισακτέοι σε ΣΝΔ και ΣΜΥΝ για το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε χίλια είκοσι (1020) στελέχη. Αυτό συνεπάγεται ότι σε βάθος δεκαετίας έχει παραιτηθεί (αναλογικά) περί το 70% των εισακτέων, εκ των οποίων τουλάχιστον τα μισά στελέχη (350) σε αντικειμενικά παραγωγική ηλικία.

γ. Ο αριθμός των παραιτηθέντων ΕΠΟΠ, αθροιστικά με των υπολοίπων Υπαξιωματικών όλων των προελεύσεων ανέρχεται για τη δεκαετία σε διακόσιους τριάντα έξι (236). Ενδεικτικά, η τελευταία σειρά κατάταξης ΕΠΟΠ στο ΠΝ ανήλθε σε τετρακόσια τριάντα (430) άτομα, αριθμός που φοβόμαστε ότι σε λίγες εβδομάδες από σήμερα θα αρχίσει να φθίνει.

8. Θα επαναλάβουμε την πάγια θέση μας ότι, οι ΕΔ συνολικά και ιδίως οι σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών έχουν πάψει να αποτελούν ελκυστικό προορισμό (και εργασιακό περιβάλλον) γενικώς, αλλά ιδίως για τις νέες και τους νέους. Ωστόσο, επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι το ανωτέρω συμπέρασμα επιχειρείται να υποβαθμιστεί σε «γενικόλογο αφορισμό», προσεχώς θα παρουσιάσουμε αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν την εξαθλίωση και τον εξευτελισμό που βιώνουν τα στελέχη του ΠΝ και τα οποία εκτιμούμε ότι θα αιτιολογήσουν πλήρως τους λόγους, όχι μόνο τη δραματική αύξηση των παραιτήσεων μέχρι σήμερα, αλλά και γιατί δεν αναμένουμε αυτές να μειωθούν.

9. Όσον αφορά τις περαιτέρω επισημάνσεις και προτάσεις μας, αυτές θα παρατεθούν (εκ νέου) για ευνόητους λόγους με το επόμενο έγγραφό μας, προκειμένου η έμφαση του παρόντος να παραμείνει στα στατιστικά και τους αριθμούς με την ελπίδα ότι θα αναληφθούν άμεσα ενέργειες που θα λειτουργήσουν ως κίνητρα.

10. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Τελευταία Νέα

Γκόρντον Γουέλτσμαν: Από την Enigma στο Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS)

Μεγάλο μέρος της δουλειάς του Γκόρντον Γουέλτσμαν στο Μπλέτσλεϊ Παρκ αφορούσε την "ανάλυση κυκλοφορίας" των κρυπτογραφημένων γερμανικών επικοινωνιών.

Κεφαλονιά: Αεροσκάφος C-130 χτύπησε σε μεταλλικό πυλώνα στο αεροδρόμιο

Ατύχημα με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της 356 ΜΤΜ στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς.

Έβρος: Ποιοι πυροβόλησαν το Συνοριοφύλακα μέσα από την Τουρκία

Υπάρχουν 3 περιπτώσεις για το ποιος πυροβόλησε το Συνοριοφύλακα...

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Γκόρντον Γουέλτσμαν: Από την Enigma στο Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS)

Μεγάλο μέρος της δουλειάς του Γκόρντον Γουέλτσμαν στο Μπλέτσλεϊ Παρκ αφορούσε την "ανάλυση κυκλοφορίας" των κρυπτογραφημένων γερμανικών επικοινωνιών.

Κεφαλονιά: Αεροσκάφος C-130 χτύπησε σε μεταλλικό πυλώνα στο αεροδρόμιο

Ατύχημα με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της 356 ΜΤΜ στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς.

Έβρος: Ποιοι πυροβόλησαν το Συνοριοφύλακα μέσα από την Τουρκία

Υπάρχουν 3 περιπτώσεις για το ποιος πυροβόλησε το Συνοριοφύλακα...

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.