Σάββατο 13/07/2024

ΣΑΣΜΥ: Χρόνιες παθογένειες δημιούργησαν 105 κενές θέσεις στη ΣΜΥ

Χρόνιες παθογένειες δημιούργησαν 105 κενές θέσεις στη ΣΜΥ μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

Το εν λόγω θέμα το ανέδειξε και η ΑΜΥΝΑ από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι φετινές βάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές μετά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Τότε, είχαμε εξάγει το συμπέρασμα, γνωρίζοντας θέματα και από “μέσα”, ότι οι νέοι και οι νέες γυρίζουν την πλάτη στις Στρατιωτικές Σχολές και ειδικά σε αυτές τις θέσεις που χαρακτηρίζονται πιο μάχιμες, ήτοι τα Όπλα. Συγκεκριμένα, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Όπλα) υπάρχουν 70 κενές θέσεις και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Όπλα) υπάρχουν 105 κενές θέσεις.

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών – ΣΑΣΜΥ θέλοντας να αναδείξει προβλήματα και παθογένειες που ταλανίζουν την οικογένεια των αποφοίτων ΣΜΥ, τα οποία επιδέχονται βελτίωσης με την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία απέστειλε έγγραφο με θέμα |Αύξηση των εισακτέων στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) – Κάλυψη των κενών θέσεων- Δημιουργία παροχής κινήτρων” προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Ο ΣΑΣΜΥ στο έγγραφο αναλύει τους προβληματισμούς των μελών του και επισημαίνοει ότι η βελτίωση του ενδιαφέροντος για την ΣΜΥ θα έρθει μέσα από την επίλυση χρόνιων παθογενειών που αφορούν ζητήματα οικονομικά, βαθμολογικής εξέλιξης, στέγασης και αναβάθμισης της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του Μόνιμου Υπαξιωματικού.

Αναλυτικά το έγγραφο του ΣΑΣΜΥ προς τον ΥΕΘΑ Νίκο Δένδια:

“Ως ΣΑΣΜΥ (Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) διαπιστώσαμε ότι λόγο και των μνημονιακών δεσμεύσεων υπήρχε μείωση των εισακτέων στην ΣΜΥ «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών» την τελευταία δεκαετία. Επιπρόσθετα με την εισαγωγή της Ειδικής Βάσης Εισαγωγής «ΕΒΕ» παρατηρήθηκε το φαινόμενο της δημιουργίας κενών θέσεων λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.

Οι διαπιστώσεις αυτές σε συνδυασμό με τις αποστρατείες αλλά και τις εθελούσιες εξόδους (αιτήσεις παραιτήσεως) στελεχών ,έχουν επιφέρει μια σημαντική μείωση του προσωπικού προερχόμενων από την ΣΜΥ στο Στρατό Ξηράς.

Η μείωση αυτή εφόσον συνεχιστεί θα προκαλέσει αναπόφευκτα προβλήματα όχι μόνο στην κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων αλλά και στο ΜΤΣ. Όλο και λιγότεροι θα πρέπει να καλύπτουν την απρόσκοπτη ανατροφοδότηση του ΜΤΣ ώστε αυτό να μπορεί να χορηγήσει στο ίδιο ύψος τα μερίσματα των εν αποστρατεία στελεχών καθώς και μια σειρά επιδομάτων.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι εισακτέοι σπουδαστές ανά έτος, πριν την εποχή των μνημονιακών δεσμεύσεων, ξεπερνούσαν κάποιες χρονιές και τον αριθμό 350. Τώρα ο αριθμός αυτών έχει μειωθεί κατά το ήμισυ.

Ειδικά την φετινή χρονιά, εκτός των άλλων προέκυψαν λόγω ΕΒΕ, 105 κενές στα «Όπλα», που δεν αναπληρώθηκαν. Διαπιστώσαμε επίσης μια μείωση του ενδιαφέροντος των νέων για την ΣΜΥ σε σχέση με την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για αντίστοιχες σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ως «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών» πιστεύουμε ότι η βελτίωση του ενδιαφέροντος θα έρθει μέσα από την επίλυση χρόνιων παθογενειών που αφορούν ζητήματα οικονομικά, βαθμολογικής εξέλιξης ,στέγασης και αναβάθμισης της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό σας και με απολύτως θετική προαίρεση, η παρούσα παρέμβαση στοχεύει στο να αναδείξει όλες εκείνες τις, μη εμφανείς ίσως εξαρχής, παραμέτρους που διέπουν συγκεκριμένα ζητήματα, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν το πέρασμα σε μια νέα εποχή, με την οριστική αποκατάσταση των αδικιών που προκλήθηκαν στο παρελθόν λόγο και της οικονομικής δυσπραγίας που περιήλθε η χώρα μας, και να αναληφθούν οι απαραίτητες κυβερνητικές πρωτοβουλίες ώστε:

  • Να βρεθεί λύση αρχικά, για άμεση αναπλήρωση των 105 κενών θέσεων που προέκυψαν στη ΣΜΥ λόγω της «ΕΒΕ». Εάν αυτό δεν σταθεί ικανό να υπάρχει αρχικά αύξηση κατά 105 θέσεις για το έτος 2024.
  • Θεσμοθέτηση της αύξησης των εισακτέων στην ΣΜΥ στα πριν του μνημονίου επίπεδα.
  • Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση ενός γενναίου προγράμματος κατασκευής στρατιωτικών κατοικιών αλλά και χορήγησης χαμηλότοκων δανείων για ανέγερση κατοικιών με αναζήτηση κονδυλίων ακόμη και από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εξετάζοντας όλες τις ευκαιρίες που παρέχονται από το πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής της Ε.Ε «Εξάλειψη Αστεγίας έως το 2030».
  • Εξέταση και θεσμοθέτηση νέου μισθολογίου με ενίσχυση των απολαβών των χαμηλόβαθμων νεοεισερχόμενων στελεχών αποφοίτων ΣΜΥ με αρχικό καταβαλλόμενο μισθό που θα αγγίζει τα 1000 ευρώ για τον Μόνιμο Λοχία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής(ειδικά στην αύξηση των ενοικίων που την τελευταία 5ετιά αγγίζει το 40%).
  • Εναρμονισμό της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι σπουδαστές της ΣΜΥ με ότι ισχύει στις αντίστοιχες των ΣΑ.
  • Κατάθεση σχεδίου νόμου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας της ΣΜΥ (πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού με δημιουργία κοσμητείας κτλ) ώστε να ενταχθούν στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως προβλέφθηκε για τα τριετής φοίτησης κολέγια. Λαμβάνοντας υπόψη πάντα και την «Διακήρυξη της Μπολόνια», όπως έχει εξελιχθεί και διαμορφωθεί ως σήμερα. Εκεί ορίζεται ότι ο βασικός προπτυχιακός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (bachelor) θα χορηγείται ύστερα από σπουδές
  • διάρκειας 3 ετών.
  • Τροποποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά την βαθμολογική εξέλιξη , που θα βασίζεται στην ίση μεταχείριση όλων των αποφοίτων ΣΜΥ, που δεν θα δημιουργεί εσωστρέφεια και αποφοίτους δύο ταχυτήτων.

Αναμένοντας την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από εσάς με δέσμευση και κονδυλίων από τον προϋπολογισμό του 2024 παραμένουμε στην διάθεση σας για περαιτέρω ανάλυση των θέσεων μας.”

Τελευταία Νέα

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.