Κυριακή 14/07/2024

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2024: Πότε κληρώνει; Ποια είναι η τιμή και τα κέρδη του

Πότε κληρώνει το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2024. Μάθετε πόσο κοστίζει και ποια είναι τα κέρδη

Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, κυκλοφορεί μια φορά το χρόνο και κληρώνει την τελευταία ημέρα του χρόνου.

Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης ή Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο είναι ένα Λαχείο Κλήρωσης που κυκλοφορεί σε έγχαρτη μορφή, σε μία έκδοση κάθε χρόνο η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Σειρές.

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2024 τιμή

Κάθε Σειρά αποτελείται από 100.000 Λαχνούς. Οι Λαχνοί κάθε Σειράς κυκλοφορούν σε Πεντάδες συνεχόμενων αριθμών (1 έως 5 και 6 έως 0). Η Πεντάδα κοστίζει 25€, ενώ ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει κατ’ ελάχιστο με ένα Λαχνό, ο οποίος κοστίζει 5€.

Ο αριθμός των Σειρών, το πλήθος των Λαχνών κάθε Σειράς και ο αριθμός των Ειδικών Κληρώσεων καθορίζονται από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης περιλαμβάνει Λαχνούς, το κερδοφόρο αποτέλεσμα των οποίων είναι Χρηματικά Έπαθλα που είναι πληρωτέο στον Παίκτη εφάπαξ.

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2023 – 2024 κλήρωση

Το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) ανέρχεται στο 1.000.000€, ενώ το κέρδος της Τυχερής Πεντάδας που συμπεριλαμβάνει και τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 5.000.000€ εγγυημένα!

Φέτος, ο λαχνός του Πρωτοχρονιάτικου λαχνού κυκλοφορεί σε 3 διαφορετικά χρώματα (πράσινο, κόκκινο, μπεζ) τα οποία εναλλάσσονται ανά σειρά.

Η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου θα γίνει στις 17:00 στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2024 κέρδη

Βασικά κέρδη Γενικής Κλήρωσης

Στα βασικά Κέρδη της Γενικής Κλήρωσης μετέχουν τα γραμμάτια όλων των σειρών που κυκλοφόρησαν, εκ των οποίων τριάντα επτά (37) λαχνοί κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2024 κέρδη
Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2024 κέρδη

Ο πρώτος λαχνός προσδιορίζεται από τον αριθμό και τη σειρά που προκύπτει από τη διενέργεια κλήρωσης. Ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος λαχνός προκύπτουν από τους υπόλοιπους τέσσερις (4) λαχνούς της ίδιας πεντάδας με αυτή του πρώτου λαχνού και στην ίδια σειρά (Πεντάδυμος Λαχνός). Ο σχηματισμός των υπολοίπων τριάντα δύο (32) λαχνών προκύπτει από τη διενέργεια ισάριθμων κληρώσεων τόσο των αριθμών όσο και των αντίστοιχων σειρών τους.

Πρόσθετα Κέρδη Γενικής Κλήρωσης

Στα πρόσθετα κέρδη της Γενικής Κλήρωσης μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

  • Από οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον ίδιο αριθμό με το λαχνό που κληρώθηκε πρώτος στη Γενική Κλήρωση.
  • Από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λαχνό της Γενικής Κλήρωσης
  • Από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον ίδιο αριθμό με το λαχνό που κληρώθηκε έκτος στη Γενική Κλήρωση
  • Από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους λαχνούς που κληρώθηκαν έβδομος και όγδοος στη Γενική Κλήρωση
  • Από χίλια ευρώ (1.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους τέσσερις λαχνούς, κατά σειρά κλήρωσης, της Γενικής Κλήρωσης.
  • Από πεντακόσια ευρώ (500€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους δέκα λαχνούς, κατά σειρά κλήρωσης, της Γενικής Κλήρωσης.
  • Από διακόσια ευρώ (200€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους τελευταίους δεκαπέντε λαχνούς που κληρώθηκαν στη Γενική Κλήρωση.

Κέρδη άρτιων Λαχνών Γενικής Κλήρωσης

Στα κέρδη άρτιων λαχνών μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

  • Από χίλια ευρώ (1.000€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του πρώτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης.
  • Από εκατό ευρώ (100€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της γενικής κλήρωσης.
  • Από πέντε ευρώ (5€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, με τα δύο τελευταία ψηφία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης.

Κέρδη Ειδικής Κλήρωσης

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Κλήρωσης τα διανεμόμενα κέρδη υπολείπονται του 55% των εσόδων από την πώληση των Λαχνών θα διεξαχθεί πρόσθετη Ειδική Κλήρωση.

Στην Ειδική Κλήρωση θα κληρωθεί ένας ή περισσότεροι λαχνοί, που ο καθένας θα κερδίζει ποσό όχι μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) ανεξάρτητα από σειρά, προκειμένου να συμπληρωθεί το ως άνω ποσοστό.

Ο ακριβής αριθμός των Λαχνών που θα κληρωθούν στην Ειδική Κλήρωση, καθορίζονται από την Επιτροπή Κληρώσεων με βάση το αποτέλεσμα της Γενικής Κλήρωσης και πριν την έναρξη της Ειδικής Κλήρωσης.

Στην Ειδική Κλήρωση μετέχουν όλοι οι Λαχνοί, ανεξάρτητα από τη Σειρά που ανήκουν, οι οποίοι δεν κληρώθηκαν κατά τη Γενική Κλήρωση. Λαχνοί οι οποίοι, κατά τη Γενική Κλήρωση, κερδίζουν το άρτιο της συμμετοχής, συμμετέχουν στην Ειδική Κλήρωση.

Τελευταία Νέα

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.