Σάββατο 20/07/2024

ΠΑΣΟΚ: Τροπολογίες για το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Τροπολογίες επί ζητημάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2023, ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγήθηκε την ψήφισή του από τη Βουλή, ως έχει.

Το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ “δεν αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρά θέματα που απασχολούν το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων.”

Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η αντιμετώπισή τους, τονίζει ο προτείνων Βουλευτής Βασίλειος Κεγκέρογλου, μέσω των διατάξεων της τροπολογίας που κατατέθηκε.

Αναλυτικά οι τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τα άρθρα του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής άμυνας με τίτλο “Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις”:

Άρθρο 1 «Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων»

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ), με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3187/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010, έχει αναγνωριστεί ως Ανώτατη Σχολή από την Πολιτεία. Τα δε πτυχία των αποφοίτων της είναι ισότιμα/ισοδύναμα με εκείνα των ΑΕΙ της χώρας.

Τα ΑΕΙ της χώρας δέχονται για μεταπτυχιακές σπουδές τους αποφοίτους Αξιωματικούς της Σχολής Ικάρων με το βασικό τους πτυχίο. Επίσης, οι επαγγελματικοί φορείς του εξωτερικού αποδέχονται τους εν λόγω αποφοίτους στους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς τους.

Πέραν των ανωτέρω, η Σχολή Ικάρων έχει αξιολογηθεί από το 2015 από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ενώ νέα αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για τον ίδιο λόγο τον Δεκέμβριο του 2020.

Οι Μηχανικοί απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων πληρούν τις προϋποθέσεις ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού και εγγραφής τους ως τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. λόγω διδακτικού προγράμματος και συνάφειας των εκπαιδευτικών μαθημάτων – ωρών.

Με το π.δ. 99/2018 (187 Α’) “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα” έγινε η ρύθμιση ενός χρόνιου προβλήματος που αφορούσε στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Η ρύθμιση όμως αυτή δεν περιέλαβε και τους πτυχιούχους μηχανικούς της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι λαμβάνουν αντίστοιχη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με αυτή των πτυχιούχων μηχανικών, αντίστοιχης ειδικότητας, άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων τμημάτων της αλλοδαπής.

Στις διατάξεις του ανωτέρου προαναφερόμενου π.δ. και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι: “η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.»”.

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 2 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 “περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων” (ΦΕΚ Α’ 430), καθορίζονται τα Τμήματα και οι Σχολές των διπλωματούχων/πτυχιούχων μηχανικών, στους οποίους όμως δεν περιλαμβάνονται οι πτυχιούχοι μηχανικοί της Σχολής Ικάρων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η προτεινόμενη ρύθμιση κατατίθεται με σκοπό την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών της Σχολής Ικάρων, ώστε να αρθεί η υφιστάμενη σε βάρος τους αδικία.

Άρθρο 2 «Διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε μονάδες εκστρατείας»

Η διάταξη στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.4997/2022, όπου σημειώνεται ότι:

«1.Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α’ 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«5.Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται: α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων …»,

αποτελεί μία ευνοϊκή επιλογή ως ανταμοιβή, από την πολιτεία, της προσφοράς του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο στήριξης της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και της συνδρομής τους στο κοινωνικό σύνολο. Όμως, αυτή η ευνοϊκή διάταξη έρχεται να αδικήσει το προσωπικό που πραγματικά υπηρέτησε σε συγκεκριμένες – καθορισμένες μονάδες (εκστρατείας) και διαχωρίστηκε από τους υπόλοιπους συναδέλφους του στη βάση της μεγαλύτερης προσφοράς του προς την υπηρεσία των ΕΔ. Τίθεται λοιπόν ένα ερώτημα. Πως θα δικαιωθεί το προσωπικό αυτό από το σύνολο; Ποια είναι η δικαιοσύνη, η αντικειμενική αντιμετώπιση, η αξιοκρατία, η αναγνώριση της προσφοράς όσων διακρίνονται έναντι άλλων; Πως λοιπόν θα διατηρηθεί το φρόνημα των στελεχών όταν τα εξισώνουμε όλα; Ναι στην αναγνώριση της προσφοράς, αλλά με δίκαιο τρόπο, όχι με οριζόντια κατανομή αμοιβών.

Για τον σκοπό αυτό, ορθότερο και δικαιότερο θεωρείται να προστεθεί μία επιπλέον 5ετία στα στελέχη που όντως έχουν υπηρετήσει σε συγκεκριμένες μονάδες.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να συμπληρωθεί σχετική διάταξη στο άρθρο 11 του ν.4609/2019.

Άρθρο 3 «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας»

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι τα μοναδικά στον δημόσιο τομέα που συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της Υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη. Αυτό ισχύει κατά κόρον στα υψηλόβαθμα στελέχη του στρατεύματος για σκοπούς ιεραρχικής δομής και εξέλιξης των στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και σε άλλες κατηγορίες Αξιωματικών ανεξαρτήτως προέλευσης, όπως οι Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως με τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας, οι οποίοι απαιτείται να καταβάλλουν χρηματικό ποσό για την αναγνώριση των 5 ετών εκστρατείας, δεδομένου ότι ανήκουν συνταξιοδοτικά στο ν.3865/2010.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4997/2022 «Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 11 και περ. γ΄ παρ. 16 άρθρου 56 π.δ.169/2007 και περ. ε΄ υποπαρ. 2 παρ. Β άρθρου πρώτου ν.4093/2012» προβλέπεται ότι:

«14.Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.»

Δεδομένου ότι, η προαναφερθείσα περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι απόλυτα όμοια με την αντίστοιχη πρόωρη αποστρατεία υψηλόβαθμων στρατιωτικών χωρίς τη θέλησή τους.

Με σκοπό τον εναρμονισμό των ανώτατων δημόσιων λειτουργών, των προαναφερθεισών κατηγοριών, με τους υψηλόβαθμους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνεται σκόπιμη η κατ’ αντιστοιχία ενσωμάτωση των συγκεκριμένων στρατιωτικών στις διατάξεις του υπόψη άρθρου.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη στο υπόψη άρθρο.

Άρθρο 4 «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ»

Το θέμα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί το στράτευμα και κυρίως τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι ΕΠΟΠ προσλήφθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) με υποχρέωση 35 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει για όλα τα στελέχη των ΕΔ. Πρόκειται για έναν θεσμό που εγκαθιδρύθηκε πριν από δύο δεκαετίες, ο οποίος λειτούργησε ευεργετικά για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του στρατεύματος. Ωστόσο, δεν ελήφθη υπόψη, κατά την τότε νομοθετική διαδικασία, η σχετική διάταξη περί ηλικιακών ορίων του ν.δ.445/1974, αλλά ούτε και ο ν.4609/2019, ο οποίος έλαβε σχετική μέριμνα μόνο για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) -όχι για τους ΕΠΟΠ- με συνέπεια να επίκειται οσονούπω η απόλυση των μεγαλύτερων σε ηλικία ΕΠΟΠ στην ηλικία των πενήντα (50) ετών τους, μέσω της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους λόγω ορίων ηλικίας, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974, στερώντας από τις οικογένειές τους οικονομικούς πόρους προς επιβίωση.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόωρη αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, χωρίς τη θέλησή τους, επιδρά καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών και των οικογενειών τους, ενώ αποδυναμώνει το παραγωγικό έργο του στρατεύματος, στερώντας το από τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες των ΕΠΟΠ στη συνεισφορά τους στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.

Η σχετική διάταξη θέσπισης ηλικιακών ορίων τέθηκε σε ισχύ περίπου 30 χρόνια πριν την θεσμοθέτηση της κατηγορίας των ΕΠΟΠ. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία και δίκαιη η βελτίωση αυτής της ρύθμισης, μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, μεριμνώντας για την παραμονή στο στράτευμα και μετά την ηλικία των 50 ετών, για όσους ΕΠΟΠ το επιθυμούν και μέχρι την συμπλήρωση των αναγκαίων συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας, θεμελιώνοντας τον σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της μέριμνας της πολιτείας προς τους πολίτες και της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να προστεθεί σχετική διάταξη προς επίλυση του υπόψη προβλήματος.

Άρθρο 5 «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών»

Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι σπουδαστές των παραγωγικών σχολών ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Ν.4472/2017, αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, ως εξής:

α. Ενόπλων Δυνάμεων:
αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50€).
αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80€).
β. Σωμάτων Ασφαλείας:
αα. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90€) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.
ββ. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις απολαβές, με υστέρηση των Σπουδαστών των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σωμάτων Ασφαλείας και πρέπει να επέλθει ένας σχετικός εξορθολογισμός καταβάλλοντας αρχικά μία προσπάθεια για την δικαιότερη μεταχείριση του προσωπικού των ΕΔ.

Άρθρο 6 «Μετονομασία Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας»

Με την παρούσα τροπολογία τροποποιούνται τα άρθρα 1 έως 4 του νόμου 4407/2016 (Α΄ 134) με τη μετονομασία της ιδρυθείσας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) σε Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (Σ.Τ.Α.).

Επισημαίνεται, ότι η Σ.Μ.Υ.Α., αν και αποτελεί διάδοχη Σχολή της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ, απουσιάζει από την ονομασία της νέας Σχολής ο προσδιορισμός της κύριας αποστολής της στην ΠΑ, με στελέχωση Τεχνολόγων στις τάξεις της.

Η συμπερίληψη στον τίτλο της σχολής του όρου «Τεχνολόγος» είναι ο πλέον δόκιμος καθώς αφορά στην κάλυψη ειδικοτήτων της Σχολής όπως ακριβώς έχει επιλεγεί και αποδίδεται από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης, ο προτεινόμενος τίτλος με τον όρο «Τεχνολόγος» συνάδει με το επίπεδο των μαθητών που επιτυγχάνουν μέσω των πανελληνίων εξετάσεων την εισαγωγή τους στη Σχολή, το οποίο είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των διαγωνιζομένων γενικά, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το υψηλό επίπεδο εισαγωγής είναι εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεί προϋπόθεση για το σύγχρονο περιβάλλον στον τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα της Πολεμικής Αεροπορίας (κατεξοχήν τεχνολογικό όπλο), που απαιτεί υψηλή κατάρτιση των στελεχών με επιστημονικό τεχνολογικό υπόβαθρο, ευρεία γνώση σε θέματα διοίκησης προσωπικού, καθώς επίσης υψηλό επίπεδο σωματικής και ψυχικής αντοχής.

Επίσης, ο όρος «Τεχνολόγος» δεν είναι ξένος σε ότι αφορά στη ΣΜΥΑ, καθώς χρησιμοποιείται ήδη για να χαρακτηρίσει (βάσει του π.δ. 45/2017) τις ειδικότητες που ανήκουν στην «Τεχνολογική κατεύθυνση», χαρακτηρισμός που συνοδεύει και σαφώς αναγράφεται στο πτυχίο των αντιστοίχων αποφοίτων. Τέλος, συνάδει (πέραν των αυστηρά τεχνικών καθηκόντων) με τα καθήκοντα ενός μέσου επιτελούς επιπέδου Μονάδας, Διοίκησης ή Επιτελείου, όπως η τυπική βαθμολογική εξέλιξη ορίζει και κυρίως αποδίδει στον απόφοιτο παραγωγικής Σχολής Υπαξιωματικών τον επαγγελματικό τίτλο του «Τεχνολόγου». Τούτο αντιστοιχεί στην ανάγκη δημιουργίας στελεχών, με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα, που θα συμβαδίζουν με την τεχνολογική πρόοδο και θα συμβάλλουν στην προσαρμογή της Πολεμικής Αεροπορίας στις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνολογικές προκλήσεις.

Άρθρο 7 «Κατάργηση Υποχρεωτικής Εγγραφής και Συνδρομών υπέρ Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών»

Με την παρούσα τροπολογία καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και η υποχρεωτική συνδρομή υπέρ αυτών και γίνεται προαιρετικού χαρακτήρα.

Με την τροποποίηση αυτή δίνεται η συνταγματική δυνατότητα της επιλογής και εγγραφής σε ενώσεις, σωματεία, συλλόγους κλπ στους εν αποστρατεία αξιωματικούς των ΕΔ, όπως σε κάθε Έλληνα πολίτη.

Άρθρο 8 «Εκτροπή εισφορών ΝΙΜΤΣ μερισματούχων ΜΤΑ στο ΜΤΑ»

Με το ν.3818/1958 (ΦΕΚ Α΄ 36/7.3.1958), οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) (ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ) επεκτάθηκαν και για το προσωπικό (εν ενέργεια – εν αποστρατεία) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και τις οικογένειες αυτών. Η κύρια αιτία της επέκτασης αυτής ήταν ότι το τότε νοσοκομείο της ΠΑ (ΓΝΕΒΑ) με έδρα την Κυψέλη δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της ΠΑ.

Σημειώνεται ότι, με το ν.779/1945 (ΦΕΚ Α΄321/31.12.1945), η παροχή υπηρεσιών υγείας στο ΝΙΜΙΤΣ για τους αποστράτους της ΠΑ ήταν προσωρινή μέχρι απόκτησης από την ΠΑ νέου νοσοκομείου είτε αντίστοιχο του ΝΙΜΙΤΣ υπό το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) είτε υπό την ΠΑ.

Το 1976, άρχισε η λειτουργία του σημερινού 251 ΓΝΑ στην παρούσα θέση, που αποτελεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο με δυνατότητες να καλύψει όλες τις ανάγκες της ΠΑ και των κατηγοριών που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ΠΑ (απόστρατοι – οικογένειες κλπ).

Πάρα όμως αυτή τη σημαντική μεταβολή και παρά του ότι έχουν διακοπεί οι κρατήσεις υπέρ ΝΙΜΤΣ για το υπηρετών στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ με το ν.3943/2011, εξακολουθούν να καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ από τους αποστράτους – μερισματούχους της ΠΑ με αντίστοιχη υποχρεωτική κράτηση από το αποδιδόμενο μέρισμα από το ΜΤΑ.

Επισημαίνεται το γεγονός ότι οι απόστρατοι της ΠΑ κατά συντριπτική πλειοψηφία εξυπηρετούνται από το 251ΓΝΑ, ενώ η επισκεψιμότητά τους στο ΝΙΜΤΣ είναι ελάχιστη περιοριζόμενη στους κατοικούντες στην περιοχή των Αθηνών και της Αττικής εν γένει.

Ένεκα τούτων δεν υφίσταται πλέον λόγος συνέχισης της εισφοράς 3% του άρθρου 6 του ν.3818/1958 (ΦΕΚ 36 Α΄) των αποστράτων – μερισματούχων του ΜΤΑ, η εν λόγω κράτηση εκτρέπεται από το ΝΙΜΤΣ αποδιδόμενη στο ΜΤΑ για ενίσχυση των εσόδων του χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», προστίθενται νέα άρθρα, ως εξής:

«Άρθρο 1

Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους Μηχανικούς αποφοίτους της Σχολής Ικάρων

1.Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 99/2018 (Α΄ 187), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:

α.Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή των Μηχανικών της Σχολής Ικάρων ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν. 3328/2005 (Α’ 80)».

2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α΄ 430), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι μηχανικοί της Σχολής Ικάρων και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. και χωρίς την ελληνική ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ.».

«Άρθρο 2

Διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε μονάδες εκστρατείας

«1.Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.169/2007, Α΄ 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«… Προτείνεται να συμπληρωθεί σχετική διάταξη στο άρθρο 11 του ν.4609/2019 και ως εκ τούτου να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) […] ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Τα ανωτέρω έτη λειτουργούν ανεξάρτητα και πέραν του λογιζόμενου ως διπλάσιου χρόνου της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε στις Μονάδες Εκστρατείας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ.169/2007. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα o ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»

«Άρθρο 3

Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας

Στο άρθρο 24 του ν.4997/2022, τροποποιείται η παράγραφος 1, ως εξής:

«1.Στην παρ. 14 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), περί της καταβολής […] και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14.Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των υψηλόβαθμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων Αποφοίτων ΑΣΕΙ, αλλά και άλλων Αξιωματικών εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων ανεξαρτήτως προέλευσης, μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.».

«Άρθρο 4

Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ

1.Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους οποίους προβλέπεται αυτεπάγγελτη αποστρατεία άνευ κρίσης λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων ηλικίας του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160), δύνανται να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την κατάληψη των ανωτέρω ορίων. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που θα παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται κανονικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166).

  1. Το αίτημα της πρώτης παραγράφου μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή αμελλητί και δύναται να απορριφθεί μόνο για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους στο πλαίσιο των ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166) και 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84), καθώς και του π.δ.11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17).

3.Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που καταλαμβάνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) και δεν έχουν συμπληρώσει 40 έτη εργάσιμου βίου, παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα αναγνώρισης ως πραγματική υπηρεσία των πέντε (5) ετών του άρθρου 23 ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄ 219) υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν, πέραν της πρόβλεψης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).».

«Άρθρο 5

Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών

  1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 126 του ν.4472/17 τροποποιείται, ως εξής:

6.Μισσθολογική κατάταξη σπουδαστών των Σχολών:
α. Ενόπλων Δυνάμεων:
αα. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 25% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (393,375€) κατά την διάρκεια όλης της φοίτησής τους.
αβ. Σπουδαστές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 20% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (297 €) κατά τη διάρκεια όλης της φοίτησής τους.

2.Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 1 Ιανουαρίου 2021.

3.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εντός μηνός από δημοσίευσης του νόμου.».

«Άρθρο 6

Μετονομασία Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

1.Η ιδρυθείσα με το άρθρο 1 του νόμου 4407/2016 (Α΄ 134) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.), μετονομάζεται σε Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (Σ.Τ.Α.).

2.Η μετονομασία της Σχολής ισχύει αναδρομικά από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

3.Κατόπιν τούτου επέρχονται νομοτεχνικές αλλαγές στα άρθρα 1 έως 4 του νόμου 4407/2016 (Α΄ 134), επηρεάζουν όλα τα σχετικά νομικά κείμενα και διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 1

Ίδρυση – Αποστολή

Ιδρύεται Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (Σ.Τ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες Τεχνολόγους, μόνιμους Υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 2

Εκπαίδευση

1.Στους σπουδαστές της Σ.Τ.Α. παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική και πρακτική εκπαίδευση.

2.Στη Σ.Τ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που περιλαμβάνουν τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:

α)Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.
β)Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.
γ)Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

3.Με το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 45 ΦΕΚ Α’ 70/19.05.2017 καθορίζεται η διατήρηση στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Σ.Τ.Α. των εμβλημάτων, των θυρεών και των ονομασιών των συγχωνευόμενων σχολών Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Υ.Δ. και Σ.Ι.Ρ. για λόγους ιστορικής συνέχειας.

Άρθρο 3

Υπαγωγή – Έδρα – Διάρκεια εκπαίδευσης

1.Η Σ.Τ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο Επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών, υπάγεται δε στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές της Σχολής εισέρχονται σε αυτήν κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 (Α 166).

2.Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της Δεκέλειας. Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, η εκπαίδευση μίας από τις κατευθύνσεις ή μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων από τις ειδικότητες μπορεί να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης μονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ.

3.Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίμως ονομάζονται μόνιμοι Σμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης – ειδικότητας.

Άρθρο 4

Ειδικές διατάξεις

1.Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Τ.Α. εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οπότε παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών και τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.

2.Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Τ.Α. είναι σπουδαστές στις λοιπές Σχολές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτές. Όταν εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών αυτών ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, παύει την αντίστοιχη συνιστώσα (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ) Σχολή. Με όμοια απόφαση που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια οργανωτικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της παύσης. Τοιουτοτρόπως η απόφαση με αριθμ. Φ.036/ΑΔ.1729/Σ.198 (ΦΕΚ Β΄4809/24-12-2019) η οποία προβλέπει τη «Διάλυση Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)», τροποποιείται σε «Παύση Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)».

«Άρθρο 7

Κατάργηση Υποχρεωτικής Εγγραφής και Συνδρομών υπέρ Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

1.Η υποχρεωτική εγγραφή στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και η υποχρεωτική συνδρομή υπέρ αυτών καταργείται και γίνεται προαιρετικού χαρακτήρα. Συνεπεία αυτής της μεταβολής τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ΑΝ 1171/1972, ως ακολούθως:

α.Παράγραφος 1 άρθρου 3

1.Τακτικά Μέλη των Ενώσεων καθίστανται προαιρετικώς κατόπιν αίτησής τους οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Χωροφυλακής και του Λιμενικού, οι λαμβάνοντες μέρισμα εκ τινός των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων εξαιρέσει:

α) Των υπαγομένων εις τας πολεμικάς εν γένει καταστάσεις.
β) Των τεθέντων εις απόταξιν ή διαγραφέντων του Στελέχους Εφέδρων Αξιωματικών συνεπεία καταδίκης ή αποφάσεως Ανακριτικού Συμβουλίου.

Οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί των Κοινών Σωμάτων καθίστανται προαιρετικώς κατόπιν αίτησής τους μέλη της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, εκτός εάν είναι μέλη του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού ή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, οπότε καθίστανται προαιρετικώς κατόπιν αίτησης μέλη των αντιστοίχων Ενώσεων.

β. Παράγραφος 2 άρθρου 4

2.Οι πόροι τής υποπαραγράφου 1α εισπράττονται, υπό των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και αποδίδονται εις τας αντιστοίχους Ενώσεις εντός τού πρώτου δεκαημέρου τού μηνός, ανεξαρτήτως τού χρόνου πληρωμής εκάστου μερίσματος, υπολογιζόμενων τούτων (των πόρων) εις ανάλογα δωδεκατημόρια τού συνόλου των προϋπολογισθέντων, εκ τής αίτιας ταύτης, εσόδων. Εντός τού μηνός Ιανουάριου τού επομένου έτους, τακτοποιούνται αι χορηγηθείσαι, ως άνω, προκαταβολές, βάσει τού απολογισμού και των πραγματικών δικαιωμάτων των Ενώσεων.».

«Άρθρο 8

Εκτροπή εισφορών ΝΙΜΤΣ μερισματούχων ΜΤΑ στο ΜΤΑ

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ν.3818/1958 (ΦΕΚ 36 Α΄) εισφορά των μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) υπέρ ΝΙΜΤΣ παύει να αποδίδεται στο ΝΙΜΤΣ και αποδίδεται στο ΜΤΑ για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.