Παρασκευή 19/07/2024

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ για ΕΛΚΑΚ, Στρατιωτικές Σχολές, Σώμα Πληροφορικής, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, μεταθέσεις

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – ΥΠΕΘΑ, που αφορά σε ΕΛΚΑΚ, Στρατιωτικές Σχολές, Σώμα Πληροφορικής, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις, και άλλα, ξεκίνησε στις ­­­30 Απριλίου 2024, και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου 2024.

Το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ, με τίτλο: “Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις”, έχει τέσσερα βασικά σκέλη.

Στο πρώτο μέρος προβλέπεται η σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με στόχο την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη, την αξιοποίηση των διεθνών διακρατικών σχέσεων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση όλων των διεθνών αμυντικών οργανισμών που συμμετέχει η Ελλάδα. Η ρύθμιση αυτή επιδιώκει να καταστήσει την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική στον τομέα της άμυνας και να αναπτύξει τεχνολογίες που θα ενισχύσουν την εθνική ασφάλεια.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμισή τους ως νευραλγικού πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα αυτόνομης διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών από αυτά, η απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, η τροποποίηση της σύνθεσης του πειθαρχικού συμβουλίου των μελών Δ.Ε.Π. για την ευχερέστερη σύγκλησή του. Περαιτέρω καθορίζεται διαδικασία πρόσληψης επισκεπτών καθηγητών, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προσαρμογές στον ν. 3187/2003 (Α’ 233) περί λειτουργίας των ΑΣΕΙ με σκοπό την εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ.

Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται διατάξεις που στοχεύουν στη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, με τη σύσταση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής, το οποίο στελεχώνεται από προσωπικό που ήδη υπηρετεί με συναφή ειδικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και μέσω της ίδρυσης νέου Τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), από την οποία θα προέρχονται οι νέοι αξιωματικοί του Κοινού αυτού Σώματος και, τέλος, με τη σύσταση της Μονάδας 1864, η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Πληροφορικής του ΓΕΕΘΑ.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αποσκοπεί στην επίλυση ζητημάτων υψηλής προτεραιότητας για τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων και της κοινωνικής προσφοράς τους, αποτελεί η εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας μέσω της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η οποία θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εξόφληση των οφειλών τους προς τρίτους. Επιπλέον, η ρύθμιση της εξόφλησης των δαπανών των στρατιωτικών νοσοκομείων εξαλείφει τον κίνδυνο να τεθούν σε καθεστώς επιτροπείας και ελέγχου των οικονομικών τους, ως μη συμμορφούμενα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2011/7/ΕΕ, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Γίνεται ο απαραίτητος προσδιορισμός για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας των ΕΔ μετά την προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

Επίσης, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή και ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές. Προβλέπεται παράβολο υπέρ Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής εσόδων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού για την απόκτηση νέου αμυντικού εξοπλισμού ή τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος.

Εισάγονται τροποποιήσεις στη στρατολογική νομοθεσία και συγκεκριμένα στη διαδικασία για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και την απαλλαγή από τη στράτευση, με σκοπό τη χορήγηση των εν λόγω ευεργετημάτων σε επιπλέον δικαιούχους, των οποίων οι οικείοι πάσχουν από σοβαρή ή ανίατη πάθηση.

Θεσπίζονται Ειδικά Προγράμματα Θητείας, που απευθύνονται σε άντρες και σε γυναίκες και συνδυάζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και ανάλογης αμοιβής. Επίσης, εισάγεται τροποποίηση στα κριτήρια των τακτικών και εκτάκτων μεταθέσεων.

Τροποποιείται το σύστημα αναδοχής φάρων με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και την προαγωγή του ολυμπιακού ιδεώδους. Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κοπή δένδρων και την ατελή και χωρίς άδεια υλοτομία από τη στρατιωτική υπηρεσία με σκοπό την προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Επιπρόσθετα, θεσπίζεται στρατηγική ασφάλειας εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία θα προβλέπεται σε προεδρικό διάταγμα. Προστίθεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στους συναρμοδίους υπουργούς που καθορίζουν τον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι σπουδαστές των ΑΣΕΙ.

Τέλος, παρατείνεται η εποπτεία του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το ΥΠΕΘΑ.

Διαβάστε ολόκληρο το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ (αρχείο pdf στο opengov.gr):

Μπορείτε να σχολιάσετε άρθρα του νομοσχεδίου στο opengov.gr από εδώ

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.