Σάββατο 20/07/2024

ΝΙΜΤΣ: Εντάσσεται στις εφημερίες του ΕΣΥ με 50 κλίνες για 3 μήνες

Στο γενικό σύστημα εφημεριών του ΕΣΥ εντάσσεται το ΝΙΜΤΣ για 3 μήνες και παραχωρεί 50 κλίνες.

Αυτό προβλέπει η ΚΥΑ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β/4263/30 Ιουνίου 2023.

Συγκεκριμένα η ΚΥΑ αφορά στην παραχώρηση 50 κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 01-07-2023 έως και 30-09-2023.

Οι δεσμευόμενες εγκαταστάσεις όλων των θαλάμων και κλινών νοσηλείας δύναται να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) ή και σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), δυνάμει απόφασης του Συνδέσμου-Συντονιστή μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του ΝΙΜΤΣ.

Ο Σύνδεσμος-Συντονιστής μεταξύ της 1η Υ.Πε και του ΝΙΜΤΣ ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντά του αμισθί και θα συνεπικουρείται από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ως συντονιστή και αρμόδιο για τη διαδικασία διακομιδής των ασθενών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου καθορίζεται η διαδικασία διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που δεν έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό COVID-19 σε εγκαταστάσεις, θαλάμους και κλίνες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., καθώς και τα τυχόν αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα για την παραπομπή τους.

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) αναλαμβάνει την ευθύνη της επιστημονικής και λειτουργικής διαχείρισης των προς διάθεση κλινών του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και διαθέτει στο ΝΙΜΤΣ το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό υλικό, εφόσον απαιτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας του προσωπικού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του ΝΙΜΤΣ.

Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχή επί των νοσηλίων. Η αναγκαία ημερήσια φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΝΙΜΤΣ: Πώς θα αποζημιώνεται το στρατιωτικό προσωπικό

Για το χρονικό διάστημα από 01.07.2023 έως και 30.09.2023, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., λόγω συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.900/9/568018/Σ.942/3.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας (Β’ 5821).

Για την αποζημίωση του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. Α.1, Α.2 και Α.3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις ανώτατα όρια ωρών απασχόλησης.

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Κτηματολόγιο: Οι χάκερς δεν απόκτησαν πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβη σε νέα ενημέρωση για...

ΣΜΥΝ: Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους στη Μεσόγειο για το 2024

Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ 2024) της ΣΜΥΝ στη Μεσόγειο.

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.