Σάββατο 13/07/2024

ΕΛΔΥΣΑ: Η ημερήσια αποζημίωση των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας για την Σαουδική Αραβία

Η ΚΥΑ για την ημερήσια αποζημίωση των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν στην ΕΛΔΥΣΑ στην Σαουδική Αραβία.

Δημοσιεύθηκε σήμερα 18 Ιουνίου 2024, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Κοινή Υπουργική Απόφαση – ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Άμυνας που αφορά στον καθορισμό αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταβαίνει για στρατιωτική αποστολή (IAMD Concept) στη Σαουδική Αραβία.

Αναλυτικά η ΚΥΑ (ΑΔΑ: 60ΜΤ6-ΗΨ1) για την ημερήσια αποζημίωση των στελεχών της ΕΛΔΥΣΑ (Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας):

Άρθρο 1
Καθορισμός αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταβαίνει για στρατιωτική αποστολή («IAMD Concept») στη Σαουδική Αραβία

Καθορίζουμε ότι το στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταβαίνει στη Σαουδική Αραβία για συμμετοχή στη στρατιωτική αποστολή «IAMD Concept», προς ανάπτυξη και επιχειρησιακή, λειτουργική και διοικητική υποστήριξη ελληνικών οπλικών συστημάτων σε ξένο έδαφος, λαμβάνει την ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού της παρ. 1 του άρθρου 17 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 για ολόκληρο το διάστημα της συμμετοχής του εις ολόκληρον, ανεξάρτητα των περιορισμών του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 και των παρεχόμενων διευκολύνσεων από τη χώρα υποδοχής.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η-12-2023 και λήγει την 30η-11-2024.”

Ο Νόμος 4336/2015 αναφέρει:

“Άρθρο 17 Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού

1.Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται σε ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι μετακινούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ Α, Β, Γ
α. Κατηγορία Ι: 100€, 80€, 60€ (σσ Η Σαουδική Αραβία ανήκει στην Κατηγορία Ι)
β. Κατηγορία ΙΙ: 80€, 60€, 50€

2.Η καθοριζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ημερήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαθορίζεται και η κατάταξη των χωρών του Παραρτήματος 1.

3.Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής:
Α. Ολόκληρη:
α. Για την ημέρα μετάβασης, καθώς και την ημέρα επιστροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης.
Β. Μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%):
α. Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού με αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους.
β. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή.
Γ. Μειωμένη κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης.
Δ. Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης της παραγράφου 1.
Ε. Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής.”

Τελευταία Νέα

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Λιτόχωρο: Σύζυγος ΕΠΟΠ η Καρδιτσιώτισσα που σκοτώθηκε από κλαδί πλατάνου

Από την Καρδίτσα και σύζυγος Στρατιωτικού η 44χρονη Γεωργία Θώδου - Ντάφου που έχασε τη ζωή της στο Λιτόχωρο Πιερείας.

Λάρισα: Δρόμος “πήρε” το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Αλεξάνδρας Λάτα

Η Λάρισα έδωσε το όνομα της Σπουδάστριας της ΣΣΑΣ Κλαούντια-Αλεξάνδρας Λάττα σε οδό της πόλης

Ζουράφα: Η βραχονησίδα που μυρίζει πετρέλαιο κινδυνεύει να εξαφανισθεί

Γιατί η βραχονησίδα Ζουράφα δεν κινδυνεύει μόνο από την...

Ορκωμοσία ΣΜΥ 2024: Ορκίστηκαν 192 Μόνιμοι Λοχίες από την Ελλάδα και 36 από την Κύπρο

Ορκίστηκαν 228 Μόνιμοι Λοχίες της Τάξης 2024 "Σχης (ΠΖ)...

Στρατιωτικός Διάδρομος Ελλάδα-Ρουμανία για τη μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

Δημιουργείται Στρατιωτικός Διάδρομος Κινητικότητας από την Ελλάδα στη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας.