Πέμπτη 18/07/2024

Η απάντηση ΥΠΕΘΑ για την απουσία Ποντίων και Μικρασιατών από την Στρατιωτική Παρέλαση

Το 2021 πραγματοποιηθήκαν εκδηλώσεις λόγω της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την εθνική παλιγγενεσία του 1821.

Στις στρατιωτικές παρελάσεις της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα και της 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη αποφασίστηκε να συμμετάσχει ένας θεματικός ουλαμός ανδρών με παραδοσιακές στολές. Η επιλογή, σύμφωνα με το σκεπτικό, έγινε με βάση τις περιοχές της Ελλάδας που έλαβαν μέρος και απελευθερώθηκαν κατά την Επανάσταση του 1821 με χρονολογική σειρά.

Για αυτή τη διάκριση είχαμε αναφερθεί στο άρθρο Λάβαρα Επανάστασης και στολές Στρατού από διάφορες περιόδους στην παρέλαση Θεσσαλονίκης

Οι Πόντιοι είναι Έλληνες

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι όταν μιλάμε και γράφουμε για Ποντίους και Μικρασιάτες αναφερόμαστε σε Έλληνες και Ελληνίδες που ζούσαν στην γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας περιλαμβάνει και τον Πόντο, πλην όμως ο μη διαχωρισμός σε Μικρά Ασία και Πόντος θα δημιουργούσε ερωτήματα στους αναγνώστες.

Δεν μιλάμε και γράφουμε λοιπόν για κάποιους άσχετους με την Ελλάδα, μιλάμε για Έλληνες και Ελληνίδες!

Τονίζουμε επίσης, ότι όταν μιλάμε και γράφουμε Πόντος, αναφερόμαστε σε κάτι ελληνικό. Άλλωστε και η λέξη “πόντος” ελληνική είναι και σημαίνει “θάλασσα” -εξ ου “Εύξεινος Πόντος”, “Φιλόξενη θάλασσα”. Ως εκ τούτου δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν Τούρκοι Πόντιοι, Αρμένιοι Πόντιοι κοκ. Οι εν λόγω χαρακτηρισμοί θα υπήρχαν εάν υπήρχε το Κράτος της Δημοκρατίας του Πόντου.

Ερώτηση ΠΟΠΣ – Το θέμα στη Βουλή των Ελλήνων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων – ΠΟΠΣ στις 31 Οκτωβρίου 2021, με επιστολή της προς τον ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο, την οποία κοινοποίησε στον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, έθεσε το ερώτημα “γιατί απουσίαζε ο Πόντος και η Μικρά Ασία από τα τιμητικά αγήματα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη”.

Η εν λόγω επιστολή κατατέθηκε ως Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στις 16 Νοεμβρίου 2021 από τον Πρόεδρο της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ”, Κυριάκο Βελόπουλο.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2021 ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε όπως παρακάτω:

“Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Απουσία εκπροσώπησης του Ποντιακού Ελληνισμού και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας από την παρέλαση της 28.10.2021 στη Θεσσαλονίκη», σας γνωρίζω ότι η συγκρότηση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2021 κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, λόγω της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την εθνική παλιγγενεσία, όπου συμπεριλήφθηκε ένας θεματικός ουλαμός ανδρών με παραδοσιακές στολές, με βάση τις περιοχές που απελευθερώθηκαν κατά την επανάσταση του 1821 με χρονολογική σειρά.

Τέλος σας γνωρίζω ότι, στην παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τρέχοντος έτους, η συμμετοχή των πεζοπόρων στρατιωτικών τμημάτων περιορίσθηκε στα απολύτως απαραίτητα, εκ των προβλεπόμενων στις ισχύουσες διαταγές, λόγω της πανδημίας.”

Παρακάτω οι σχετικές ερωτήσεις και η απάντηση.

Πώς τιμάται λοιπόν, η “εθνική παλιγγενεσία” με τον περιορισμό στις “περιοχές που απελευθερώθηκαν κατά την επανάσταση του 1821 με χρονολογική σειρά”; Η απάντηση είναι… πανδημία.

Συμμετοχή Ποντίων και Μικρασιατών στην Επανάσταση 1821

“Ουδαμού μέχρι τούδε ούτε και υπό των ιστορησάντων την ελληνικήν επανάστασιν του ’21 ανεγράφη Έλλην Πόντιος αγωνιστής των πολεμικών γεγονότων του 1821. Το γεγονός τούτο είναι φυσικόν να κινή την προσοχήν και την απορίαν. Διό και ανεζήτουν και εσημείουν πάντοτε παν το σχετικόν προς το θέμα τούτο. Τοιουτοτρόπως σήμερον φέρω εις γνώσιν των ιστορικών του νεωτέρου Πόντου θετικά και βέβαια πλέον στοιχεία δια την συμμετοχήν των Ελλήνων Ποντίων εις τους αγώνας του 1821. Ταύτα είναι τα πρώτα, τα οποία παρουσιάζονται, αλλά είμαι βέβαιος ότι περαιτέρω έρευνα και επισταμένη αναδίφησις εις τα αρχεία των επισήμων υπηρεσιών του από του 1821 συσταθέντος ελληνικού κράτους θα φέρη εις φως πολύ περισσότερα και πολύ περισσότερον διαφωτιστικά”, έγραψε ο Οδυσσέας Λαμψίδης το 1975.

Δυστυχώς δεν υπάρχει -ή τουλάχιστον δεν είναι σε γνώση μας- μια πλήρης καταγραφή για τη συμμετοχή των Ποντίων και των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821, πέρα των παρακάτω:

α. Ο Οδυσσέας Λαμψίδης αναφέρεται στην “συμμετοχή των Ελλήνων Ποντίων εις την εθνεγερσίαν του 1821”, στον Τόμο 33 (1975-1976), του συγγράμματος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, “Αρχείον Πόντου”.

β. Ο Κ.Μ. Κωνσταντινίδης αναφέρεται στη “συμβολή των Μικρασιατών εις την εθνικήν αναγέννησιν” στα Μικρασιατικά Χρονικά (Τόμος 2 – 1939).

γ. Ο Γ.Ι. Αναστασιάδης αναφέρεται στη “συμβολή των Μικρασιατών εις την εθνικήν αναγέννησιν” στα Μικρασιατικά Χρονικά (Τόμος 3 – 1940).

δ. Αρθογραφίας στο διαδίκτυο.

Αυτό ίσως αποτελέσει κίνητρο και ερευνητικό πεδίο για ιστορικούς του παρόντος και ας απευχόμαστε του μέλλοντος.

Νεοελληνικό κράτος και Έλληνες Πόντου – Μικράς Ασίας

Δεν περιμένουμε τίποτα περισσότερο από το σημερινό Κράτος -δημιούργημα των Νεοελλήνων- το οποίο τίμησε την Γενοκτονία των Ελλήνων και Ελληνίδων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, 70 και πλέον έτη μετά τη συντέλεσή της από το τουρκικό καθεστώς.

Ερωτήματα που γεννιούνται διαβάζοντας τους δύο Νόμους είναι, γιατί ο Νόμος 2193/1994 για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων είναι “μπλεγμένος” μέσα σε άλλους 2 Νόμους (μικρό το κακό, αλλά δείχνει άλλα…), γιατί δεν αναφέρεται ποιος είναι ο γενοκτόνος και γιατί δεν είναι ημέρα εθνικής μνήμης; Τις απαντήσεις τις δίνει ο Νόμος 234/1998 για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στον οποίο δεν σημειώθηκαν λάθη διατύπωσης.

Το ότι το Κράτος καθιέρωσε 2 ημέρες εθνικής μνήμης συνάμα με ότι αυτό δεν ήταν αυτόβουλη ενέργεια αλλά μέσω πιέσεων του Προσφυγικού Ελληνισμού, είναι ένα ακόμη ερώτημα, ίσως και ρητορικό.

Συνεχίζοντας στο κυρίως θέμα του άρθρου, θα θέσουμε στους αναγνώστες τα ερωτήματα: Πόσα τα χρόνια της σκλαβιάς και από πότε μετράνε; Ολοκληρώθηκε ή όχι η Επανάσταση; Η απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης εντάσσονται στην Επανάσταση που ξεκίνησε το 1821;

“Δουλοπρέπεια” και Ιστορική Μνήμη

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι η “πολιτική έκφανση” των Ενόπλων Δυνάμεων και ως πολιτικός-κρατικός φορέας ασκεί πολιτική και διπλωματία. Ως εκ τούτου ενεργεί σύμφωνα με την Πολιτική που χαράσσει η εκάστοτε Κυβέρνηση. Δυστυχώς από την ψήφιση των 2 Νόμων που προαναφέραμε καθώς επίσης και πολύ νωρίτερα η “δουλοπρεπής” στάση απέναντι στην Τουρκία -μην προκληθεί το κράτος συμμορία- δεν έχει αλλάξει. Για περισσότερα ανατρέξτε στην πρόταση απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στον Μουσταφά Κεμάλ από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στην μετονομασία οδού στην Θεσσαλονίκη από τον Ιωάννη Μεταξά, στις καταθέσεις στεφάνων στο “μέγα τέκνο της Τουρκίας” κ.α. Τονίζεται ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες των αναφερόμενων κυβερνώντων δεν πρέπει να αμαυρώνουν τις όποιες άλλες αποφάσεις τους.

Σκεφτείτε τώρα να παρήλαυναν Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με φορεσιές του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Πέρα από τον αντίκτυπο που ενδεχομένως θα δημιουργούνταν με τους “απέναντι” ίσως θα υπήρχαν και αντιδράσεις από τους “αριστερούς” ιστορικούς που θεωρούν την Επανάσταση του 1821, ταξική και όχι εθνική. Οπότε βρέθηκε μια δικαιολογία και δεν εμφανίστηκαν Πόντιοι και Μικρασιάτες -όπως επίσης Ηπειρώτες, Θράκες κ.λπ.. Η αιτιολογία-δικαιολογία υπήρχε πριν τις παρελάσεις και δεν δημιουργήθηκε από το ΥΠΕΘΑ.

Και τί έγινε; Πέρα από την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων – ΠΟΠΣ στις 31 Οκτωβρίου 2021 προς τον ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο κατάλαβε κανένας άλλος τίποτα;

Πέρα από 1-2 ιστότοπους με ποντιακή θεματολογία, αν δεν διαβάζατε αυτό το άρθρο θα βρίσκατε κάπου αλλού το θέμα ως είδηση;

Πιστέψτε μας, εάν αποφάσιζαν οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων θα υπήρχαν Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ενδεδυμένα με την παραδοσιακή ενδυμασία των Ποντίων και Μικρασιατών!

ΥΓ1. Στην κύρια φωτογραφία του άρθρου, τμήμα με στολές του Ιερού Λόχου του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Του ποντιακής καταγωγής Αλέξανδρου Υψηλάντη για τον οποίον και τον αδερφό του, Δημήτριο Υψηλάντη, ο ιστορικός Ιωάννης Φιλήμων έγραψε στο “Δοκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής Επαναστάσεως” (1859):

“Ο μεν (Αλέξανδρος Υψηλάντης) ήρξατο της ελληνικής επαναστάσεως δια του κηρύγματος του 1821, ο δε (Δημήτριος Υψηλάντης), εις των στρατηγών της Ελλάδος, έκλεισε την πρώτην εννεατή περίοδον ταύτης δια της εν Πέτρα μάχης και συνθήκης του 1829.”

ΥΓ2. Οι Τούρκοι από την άλλη -για όσους/ες δεν γνωρίζουν- όποιος στρατιώτης τους σκοτωθεί ονομάζεται “Μάρτυρας”. Αυτά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταία Νέα

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.

Στρατός Ξηράς: Ολοκληρώθηκε το 15ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών

Ολοκληρώθηκε το 15ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Στρατού Ξηράς Την...

Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ: Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs

Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs κατά την Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στον Κόλπο του Άντεν.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Τελευταία Νέα

Νίκος Δένδιας: Η ΑΣΔΥΣ είναι απαραίτητο τμήμα της Ατζέντας 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ικανοποιημένος από αυτά που είδε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας...

ΚΥΣΕΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτάει το UAS Camcopter S-100 για τις φρεγάτες FDI

Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Schiebel Camcopter S-100 θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό για τις φρεγάτες FDI.

Στρατός Ξηράς: Ολοκληρώθηκε το 15ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών

Ολοκληρώθηκε το 15ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Στρατού Ξηράς Την...

Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ: Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs

Η Φρεγάτα ΨΑΡΑ ενεπλάκη με σμήνος UAVs κατά την Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στον Κόλπο του Άντεν.